Skip to main content
Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju


Avtor: Nikolaj Mihajlov
Leto: 2021


Knjiga priznanega ruskega jezikoslovca in semiotika Nikolaja Aleksandroviča Mihajlova [Николай Александрович Михайлов] (1967–2010) je izšla posthumno kar deset let po njegovi smrti. V njej je podan dober pregled številnih raziskav slovanske in baltoslovanske mitologije. Predstavljena so dela, ki so jih pisali proučevalci slovanske mitologije tako na podlagi pisnih kot tudi folklornih, jezikoslovnih in arheoloških virov. Njihovo vrsto začenja delo lužiškosrbskega avtorja Michaela Frenzla o slovanskih malikih, ki je bilo napisano že leta 1691, objavljeno pa šele leta 1719. Sledijo razprave in monografije, ki se vrstijo skozi tri stoletja. Prvotni viri (poročila kronistov in letopiscev) so sicer nepopolni in nejasni, vendar so v tej knjigi ponovno kritično analizirani. Poleg tega je skozi prežitke poganstva rekonstruirana tudi mitologija različnih slovanskih narodov in predstavljena njihova mitsko-ritualistična dediščina.Kazalo vsebine

Knjigi na pot
Spremna beseda
Prvotna zasnova knjige »Zgodovina slovanske mitologije«

ZGODOVINA SLOVANSKE MITOLOGIJE V XX. STOLETJU
     Predgovor

Drugotni viri slovanske mitologije. »Kabinetna mitologija« v času od XVII. do XVIII. stoletja
     Abraham Frenzel, Michael Frenzel, Christian Knauthe, Karl Gottlob von Anton, Anton Tomaž Linhart

Proučevanje slovanske mitologije v XX. st.
     Nikolaj Mihajlovič Galkovski (1868–1933)
     Jevgenij Vasiljevič Aničkov (1866–1937)
     Louis Léger (1843–1923)
     Viljo Johannes Mansikka (1884–1947)
     Aleksander Brückner (1856–1939)
     Lubor Niederle (1865–1944)
     Thede Carl Theodor Palm (1907–1995)
     Erwin Eugen Helmut Wienecke (1904–1952)
     Leonhard Franz (1895–1974)
     Veselin Čajkanović (1881–1946)
     Josip Mal (1884–1978)
     Boris Ottokar Unbegaun (1898–1973)
     Vittore Pisani (1899–1990)
     Evel Gasparini (1900–1982)
     Frans Vyncke (1920–2013)
     Roman Osipovič Jakobson (1896–1982)
     Vladimir Nikolajevič Toporov (1928–2005)
     Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov (1929–2017) in Vladimir Nikolajevič Toporov
     France Bezlaj (1910–1993)
     Karl Heinrich Meyer (1890–1945)
     Leszek Józef Moszyński (1928–2006)
     Henryk Łowmiański (1898–1984)
     Aleksander Gieysztor (1916–1999)
     Myroslava Tomorug Znayenko (1933)
     Zdenek Váňa (1924–1994)
     Radoslav Katičić (1930–2019)
     Enciklopedični slovar »Slovanska mitologija«
     Slovenska mitologija

Bibliografija

The History of Slavic Mythology in 20th Century

Priloga
     Bibliografija Nikolaja A. Mihajlova

Imensko in stvarno kazaloŠe ...Cena
razprodano


Ključne besede
baltoslovanska mitologija
mitologija
slovanska mitologija
staroslovanski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR