Dr. Marijan Dović

Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; izredni profesor na Podiplomski šoli ZRC SAZU.+386 1 47 06 304

marijan.dovic@zrc-sazu.si


Povezave


Dr. Marijan Dović, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, se ukvarja z literarnim kanonom, s teorijo vrednotenja, sistemsko teorijo literature, z raziskavami avtorja in avtorstva, z obdobjem romantike in problemom nacionalnih pesnikov v kontekstu kulturnega nacionalizma ter s teorijo in zgodovino medvojnih avantgardnih gibanj v Sloveniji in na Balkanu. V svoji prvi znanstveni monografiji, Sistemske in empirične obravnave literature (2004), je kritično predstavil sistemsko paradigmo literarne znanosti. V obsežnem delu Slovenski pisatelj: Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu (2007) je njeno metodologijo že uspešno preskusil ob zgodovinsko-sociološki analizi razvoja pisateljske vloge na Slovenskem od 18. do 21. stoletja. Napisal je tudi monografijo o Antonu Podbevšku in slovenski zgodovinski avantgardi. Zasnoval in vodil je več domačih in mednarodnih konferenc ter uredil vrsto zbornikov.

Nagrada Evropskega združenja za primerjalno literarno vedo za kolektivne publikacije (2021)
Srebrni znak ZRC SAZU (2008)
Trdinova nagrada, Mestna občina Novo mesto (2008)

Ur. (z Luko Vidmarjem): Habsburg Censorship and Literature in the Slovenian Lands (= Slavica TerGestina 26.1 /2021/).

Ur. (z Jón Karlom Helgasonom): Great Immortality: Studies on European Cultural Sainthood. Leiden: Brill, 2019.

Prešeren po Prešernu: kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.

(Z Jón Karlom Helgasonom:) National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe. Leiden: Brill, 2017.

Ur.: National Poets and Romantic (Be)Longing (= Arcadia 52.1 /2017/: 1–73).

Ur.: Kulturni svetniki in kanonizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Ur. (z Gregorjem Pompetom): Literatur und Musik (= TheMa 5.1–2 /2016/).

Ur.: Podbevšek, Anton: Zbrane pesmi: elektronska znanstvenokritična izdaja. 2., dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2010.

Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana, Novo mesto: Goga, 2009.

Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.

Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi. Primerjalna književnost 38.2 (2015): 99–116.

»Češki Prešeren«: slovenska recepcija Máchovega kulta. Slavistična revija 61.3 (2013): 461–475.

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin ( temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
Slovenski in češki narodni prerod (1780–1848) ( bilateralni • 01. januar 2011 - 31. december 2012)
Islandski in slovenski kulturni svetniki ( bilateralni • 29. september 2009 - 31. december 2010)
Evolucija avtorskih vlog: Slovenski literarni avtor v evropskem primerjalnem kontekstu ( podoktorski_raziskovalni • 01. januar 2007 - 31. december 2008)
Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju ( aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2001 - 30. junij 2004)

Dr. Marijan Dović, rojen leta 1974 v Zagrebu, je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenščine ter leta 2006 pod mentorstvom Marka Juvana doktoriral. Že med študijem je objavljal v časopisih in znanstvenih revijah, od leta 2000 pa dela kot raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (od leta 2007 kot docent tudi na Univerzi v Novi Gorici). Napisal je tri znanstvene monografije ter večdeset razprav v slovenščini, angleščini in drugih jezikih. Zasnoval in vodil je več domačih in mednarodnih konferenc ter uredil monografiji o Janezu Trdini in Antonu Podbevšku ter posebni številki Primerjalne književnosti (o literaturi in cenzuri in o literarnem posredništvu).

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
teorija avtorstva
avantgardizem
nacionalni pesniki
kulturni nacionalizem
literarni kanon
sistemska teorija