Dr. Martin Pogačar

doktor znanosti s področja kulturologije, znanstveni sodelavec+386 1 47 06 436

martin.pogacar@zrc-sazu.si


Povezave


Martin Pogačar je kulturolog, doktoriral na temo spreminjanja spominskih praks v digitalnih medijih na Univerzi v Novi Gorici in magistriral iz Centralno in jugovzhodno-evropskih študijev na School of Slavonic and East-European Studies, University College London.

Ukvarja se s spominom v digitalnih medijskih ekologijah, povezavami med tehnologijo in spominom, pa tudi z jugoslovansko popularno kulturo in industrijsko dediščino. Pri tem ga zanima zlasti vpliv medijev na procese in prakse posredovanja, beleženja in prisedanjanja preteklosti ter s tem povezani družbeni imaginariji, ki izraščajo iz prepleta tehnologije, medijev in spominskih praks. Ob tem raziskovalno pozornost posveča tudi zgodovini razvoja tehnologije v kontekstu socialistične Jugoslavije. Redno objavlja članke, kjer raziskuje ta vprašanja s perspektive filozofije tehnologije, post-socialističnih študij ter študij popularne kulture.

Dr Pogačar je član uredniškega odbora revij Memory Studies in Memory, Mind & Media, ter glavni urednik knjižne zbirke Thought, Society, Culture, Slovenian and South Eastern Perspectives, ki izhaja v sodelovanju med ZRC SAZU in založbo Peter Lang.

(soavtor) Jasna Fakin Bajec and Matevž Štraus. “Stories, objects, interfaces: digital technology and cultural heritage among the young”. Transactions on internet research. [Online ed.], 2021, (17):2, 51-59. http://ipsitransactions.org/journals/papers/tir/2021jul/p8.php. [COBISS.SI-ID 73237507]

“Alterations of memory: mediatising the interpretative void in post-Yugoslav Slovenia”. V: Maruša Pušnik and Oto Luthar (ur.). The media of memory. Paderborn: F. Schöningh, 2020, 133-156. [COBISS.SI-ID 28953603]

(soavtor) Ana Hofman, Alenka Bartulović, Mojca Kovačič, Tanja Petrović. "Afektivni obrat: koncepti, obeti, omejitve.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva 2020, 60(1): 56-67. [COBISS.SI-ID 14952963]

(soavtor) Jasna Fakin Bajec, Katarina Polajnar Horvat, Aleš Smrekar, Jernej Tiran. “Promises and limits of participatory urban greens development: experience from Maribor, Budapest, and Krakow”. V: Janez Nared and David Bole (ur.). Participatory research and planning in practice. Cham: Springer Open, 2020, 75-89. [COBISS.SI-ID 45467949]

(sourednik) Iva Kosmos, Tanja Petrović. Zgodbe iz konzerve: zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. [COBISS.SI-ID 28977155]

(soavtor) MEDEN, Ahac. O kulturalizaciji mišljenja in vprašanju odrasti. Časopis za kritiko znanosti, 46(273), 2018, 119–135. [COBISS.SI-ID 43977261].

Arheologije medija, mikro-arhivi i pripovedanje: osadašnjavanje prošlosti. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2018. [COBISS.SI-ID 325912327]

"Culture of the past: digital connectivity and dispotentiated futures". V: HOSKINS, Andrew (ur.). Digital memory studies: media pasts in transition. New York; London: Routledge. 2018, str. 27–47. [COBISS.SI-ID 42080813].

"Music and memory: Yugoslav rock in social media". Southeastern Europe, 39(2), 2015, 215–236.

(coauthor) HOFMAN, Ana. Partisan resistance today?: the music of the national liberation struggle and social engagement. V: KOZOROG, Miha (ur.), MURŠIČ, Rajko (ur.). Sounds of attraction: Yugoslav and post-Yugoslav popular music. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, 21–39 [COBISS.SI-ID 41411117].

Fičko po Jugoslaviji: zvezda domačega avtomobilizma med cestami in spomini, Ljubljana: Založba ZRC, 2016 http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1160. [COBISS.SI-ID 285012224].

Media archaeologies, micro-archives and storytelling: re-presencing the past, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016 [COBISS.SI-ID40308525].

Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo ( aplikativni • 01. januar 2010 - 31. avgust 2011)
Socialistična dediščina v primerjalni perspektivi ( bilateralni • 01. januar 2009 - 31. december 2010)
(Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 15. marec 2014)
Posledice deindustrializacije vzhodne jadranske obale: Prepletenost ljudi, pokrajine in morja ( bilateralni • 01. januar 2018 - 31. december 2019)
Multikulturna dediščina in nacionalna država: primeri Prekmurja, Bele krajine in Primorske ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv ( mednarodni • 01. september 2018 - 31. avgust 2022)
Nova faza raziskovanja Vzhodno-evropskih disidentskih kultur ( 23. junij 2017 - 22. junij 2021)
Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij ( 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Dediščina v akciji: participativne metode in digitalni učni viri za vključevanje mladih v dediščinske prakse in izobraževalno-vzgojne vsebine ( ciljni_raziskovalni_projekt • 01. november 2019 - 31. oktober 2021)
Historične interpretacije 20. stoletja ( research programme • 01. januar 2017 - 31. december 2022)
Neglected Holocaust: Remembering the Deportation of the Jews in Slovenia ( 01. julij 2010 - 30. junij 2012)
weReurope ( aplikativni • 01. december 2008 - 30. november 2010)

Zaposlitev

Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU 2007-, znanstveni sodelavec

Izobrazba

doktorat, 2012, »Memonavtika: Jugoslavija v digitalnih spominih, spomenikih in pripovedovanju«, Univerza v Novi Gorici

magisterij, 2005,  centralno in jugo-vzhodnoevropski študiji, School of Slavonic and East European Studies, University College London, naslov disertacije: »Traces of Yugoslavia: Yuniverse will b-last«

diploma, 2003, FDV, Univerza v Ljubljani, naslov diplomskega dela: »Zvočno-slikovne planjave jugoslovanskega mita«

Jeziki

slovenščina, srbo-hrvaščina, angleščina

Prispevki na konferencah

»Digital afterlife: ex-Yugoslav pop-cultural icons and social media«; predavanje na posvetovanju DIGITAL EXISTENCE: Memory, Meaning, Vulnerability, Sigtunastiftelsen/Sigtuna Foundation, Stora salen, Sigtuna (S), 28. okt. 2015.

»Enhanced immediacy of remembering and the emergence of post-socialist co-historicity«; vabljeno predavanje na COST Digital Memories Workshop, tematski sklop »Transcultural Memories in Post-Socialist Europe«, Central European University, Budimpešta, 30. sep. 2014.

»Štulić in xPartizani0zauvijekX: primer izginulega digitalnega spomenika«; predavanje na znanstvenem posvetovanju Popularna glasba nekdanje Jugoslavije v primežu socialistične preteklosti in kapitalistične sedanjosti, Muzej novejše zgodovine, Cekinov grad, Ljubljana, 14. mar. 2014. 

»Computer and post-socialist memories: "children of socialism" make contact with 'western' computer technology«; predavanje na EUPOP 2013, International Institute for Popular Culture (IIPC), University of Turku, 31. jul.-2. avg. 2013.

 

Raziskovalne teme

digitalni spomin, mediji in spomin, post-socializem, popularna kultura