Nejc Čož

asistent z doktoratom, univ. dipl. inž. gradbeništva+386 (0)1 4706 530

nejc.coz@zrc-sazu.si
Nejc Čož je leta 2013 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo z nalogo, ki se je ukvarjala z oceno posledic poplav v primeru porušitve akumulacijskih pregrad. Akademsko pot je nadaljeval na univerzi v Cardiffu v Veliki Britaniji, kjer je leta 2019 zaključil doktorski študij iz področja okoljskega inženirstva na temo obnovljivih virov energije in njihovih vplivov na okolje. Na Oddelku za daljinsko zaznavanje je zaposlen od leta 2019, kjer sodeluje na projektu razvoja servisa za samodejno ortorektifikacijo visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov. Kot raziskovalca ga najbolj zanima vloga vode v okolju, predvsem na področjih hidroenergije, upravljanja z vodnimi viri in poplav.

  • ČOŽ, Nejc, AHMADIAN, Reza and FALCONER, Roger A. Implementation of a Full Momentum Conservative Approach in Modelling Flow Through Tidal Structures. Water [online]. 14 September 2019. Vol. 11, no. 9, p. 1917. doi:10.3390/w11091917.
  • ČOŽ, Nejc, AHMADIAN, Reza and FALCONER, Roger A. Modelling the Impacts of Tidal Range Energy Structures in the Severn Estuary and Bristol Channel, UK. Proceedings of the 37th IAHR World Congress. Kuala Lumpur: International Association for Hydro-Environment Engineering and Research. 2017. p. 3554–3562.
  • ČOŽ, Nejc, AHMADIAN, Reza and FALCONER, Roger A. High Resolution 3D Modelling of the Swansea Bay Tidal Lagoon. Proceedings of the 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection. Bled: University of Maribor Press, 2017. p. 45–55. doi:10.18690/978-961-286-055-4.5.

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2013

Doctor of Philosophy, Cardiff University, School of Engineering, 2019

Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
trajnostni razvoj
hidrologija
vodni viri
daljinsko zaznavanjem