Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka, univ. dipl. inž. geodezije+386 (0)1 4706 490

tatjana.veljanovski@zrc-sazu.si
Delo Tatjane Veljanovski je osredotočeno na obdelavo, interpretacijo in aplikacije podatkov daljinskega zaznavanja. Raziskave opravlja na področju geometričnih in radiometričnih (atmosferskih in topografskih) popravkov satelitskih posnetkov ter analizi rabe tal in pokrovnosti površja (prepoznavanje objektov, klasifikacija in analiza sprememb). Posebno pozornost namenja proučevanju tehnik in postopkov v daljinskem zaznavanju, ki omogočajo zahtevnejše analize in modeliranja v proučevanju (historičnega) razvoja pokrajine, površja Zemlje. Tehnike daljinskega zaznavanja je uporabila pri zaznavanju in opazovanju naravnih nesreč, analizi sprememb urbanih in naravnih območij ter kartiranju in analizi širjenja slumov. Sodeluje na več domačih in mednarodnih projektih s področja daljinskega zaznavanja in GIS.

Kartiranje posledic naravnih nesreč (poplave septembra 2010 itd.) ( raziskava • 15. november 2000 - 01. december 2021)
ArcLand – ArchaeoLandscapes Europe ( okvirni_program • 01. september 2010 - 31. avgust 2015)
Ocena števila prebivalcev v neformalnem naselju Kibera (Nairobi, Kenija) ( raziskava • 01. januar 2010 - 01. december 2021)

Tatjana Veljanovski je diplomirala iz geodezije – prostorska smer (1999) in doktorirala iz daljinskega zaznavanja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (2007). Od 1999 naprej je zaposlena kot raziskovalka na IAPŠ ZRC SAZU ter med leti 2010 in 2013 tudi na Centru odličnosti Vesolje-SI.

Raziskovalna področja
Geodezija P515
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
prostorsko-časovne analize
določanje in analiza sprememb na površju
obdelava satelitskih posnetkov
daljinsko zaznavanje