Skip to main content
Vita Zalar


+386 1 47 06 529

vita.zalar@zrc-sazu.si


Povezave


Vita Zalar je mlada raziskovalka in asistentka na ZRC SAZU Inštitutu za kulturno zgodovino. V letnem semestru 2022 je doktorska sodelavka na Leibniz Inštitutu za evropsko zgodovino (IEG) v Mainzu, Nemčiji. Raziskuje romsko zgodovino v Habsburški monarhiji in državah naslednicah v srednji in jugovzhodni Evropi. Vključuje elemente socialne in kulturne zgodovine, intelektualne zgodovine, pojmovne zgodovine, zgodovine imperializma in kolonializma ter zgodovine znanosti. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU pod mentorstvom red. prof. dr. Ota Lutharja in izr. prof. Arija Joskowicza (Vanderbilt University) pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom »Conceptual History of Gypsiness: Habsburg and Post-Habsburg Perspectives, 1860-1940.«

*

Pod okriljem Inštituta za novejšo zgodovino Češke akademije znanosti organizira mesečno spletno delavnico o romski zgodovini, Romani History Workshop. Sodeluje na enciklopedičnem projektu Univerze v Heidelbergu o nacionalsocialističnem genocidu nad Romi in Sinti, Encyclopaedia of the Nazi Genocide of the Sinti and Roma in Europe.

*

Prejela je raziskovalne štipendije na Madžarski akademiji znanosti (2018 & 2019) in Univerzi v Gradcu (2019).

ZALAR, Vita. »Essentialism and Constructivism in Romani Studies: Symptoms of Conflicting Time Regimes.« V: Methodenvielfalt in der Geschichtswissenschaft: Tagungsband zur 8. Doktorandentagung der Andrássy Universität Budapest, ur. Tomaž Mesarič, Arlene Peukert, Răzvan Roșu in András Wekler. Wien: new academic press, 2022.

KUHAR, Lea, PETREVSKI, Dragan, ZALAR, Vita, ur. Platforma 3: Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU. Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

KUHAR, Lea, ZALAR, Vita, ur. Platforma 2: Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU. Ljubljana: Založba ZRC, 2020.

KUHAR, Lea, ZALAR, Vita, ur. Platforma 1: Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU. Ljubljana: Založba ZRC, 2019.

ZALAR, Vita. »(Dis)continuities in State Policies towards ‘Gypsies’: The Case of Austria-Hungary and its Successor States.« V: Europe a century after the end of the first world war (1918–2018), ur. Ioan Horga, Alina Stoica, 249–266. București: Editura Academiei Române, 2018.

Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Historične interpretacije 20. stoletja (research programme • 01. januar 2017 - 31. december 2022)
Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija (temeljni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)

* julij 2022–
Sodelavka na bilateralnem ARRS projektu »Upravljanje heterogenosti: Primer Habsburške monarhije in ZDA.« Člani projektne skupine: izr. prof. dr. Rok Stergar (Univerza v Ljubljani), izr. prof. dr. Dominique K. Reill (University of Miami) in Vita Zalar.

* april–september 2022
Doktorska sodelavka na Leibniz Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz, Nemčija.

* januar 2021–
Sodelavka na ARRS projektu »Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija« (J6-2573), ki ga vodi izr. prof. dr. Rok Stergar (Univerza v Ljubljani).

* november 2019–januar 2021
Sodelavka na mednarodnem projektu »Dislocations and resistances: Persecutions and genocidal violences of Roma, Sinti and Travellers in Western Europe, 1939-1946,« ki ga vodi dr. Ilsen About (EHESS).

* oktober 2017–
Doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU, modul Kulturna zgodovina. Mentorja doktorske naloge: red. prof. Oto Luthar in izr. prof. Ari Joskowicz (Vanderbilt University).

* 2015–2017
Drugostopenjski magistrski študijski program Zgodovina, smer Novejša zgodovina, na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mentorica magistrske naloge: red. prof. dr. Marta Verginella.

* 2011–2015
Prvostopenjski univerzitetni študijski program Zgodovina na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mentorica diplomske naloge: red. prof. dr. Marta Verginella.

Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
študije spomina
študije nacionalizma
etnične študije
zgodovina pojmov
romske študije