Telefon:
+386 1 47 06 529
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Vita Zalar se v svojem raziskovalnem delu posveča zgodovini “ciganov” in Romov. Pri zgodovinjenju oznake “cigan” epistemološko izhaja iz kategorije “cigan” kot prvotno socialne in ne-etnične kategorije. Zlasti jo zanimajo nianse in spremembe v semantičnem polju te oznake, in sicer od najzgodnejših poznosrednjeveških omemb posameznih “zygeiner-jev”, do prehoda v koncepcijo etničnih kategorij “Cigan” in “Rom” tekom 19. in 20. stoletja.

Metodološko in epistemološko se umešča na področje mikrozgodovine, kulturne in socialne zgodovine.

Izbrane publikacije

Analysis of the Gypsy population in Habsburg crown lands Duchy of Carniola, Duchy of Styria and Austrian Littoral at the end of 19th century : prispevek na Annual Meeting of Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. Södertörn University, Stockholm, September 14-16th, 2016.

Exclusion and inclusion of Roma and Sinti in Slovenia during the Second World War : prispevek na Annual Meeting of Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, September 10-12th, 2015.

Izbrani projekti

Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Življenjepis

* september 2015
končala prvostopenjski univerzitetni študijski program Zgodovina na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

* september 2017
končala drugostopenjski magistrski študijski program Zgodovina, smer Novejša zgodovina, na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

* oktober 2017
vpisala doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Kulturna zgodovina, na Podiplomski šoli ZRC SAZU

* oktober 2017
zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za kulturno zgodovino, ZRC SAZU

Raziskovalna področja

Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 

Ključne besede

cigani • Romi • kulturna zgodovina