dr. Borut Toškan

PROJEKT ARRS J7-1817: 5000 LET PAŠE IN RUDARJENJA V JULIJSKIH ALPAH (2019-2022)

vodi arheozoološke raziskave. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem živalskih ostankov iz arheoloških kontekstov iz časa od starejše kamene dobe do zgodnjega novega veka s poudarkom na paleogospodarsvu, tafonomiji, socialni in funkcionalni diferenciaciji posameznih skupnosti in podobi nekdanjega okolja. V preteklosti je že obravnaval problematiko živali v višinskih naselbinah različnih kronologij, vključno s planinskim pašništvom in transhumanco.

SICRIS / COBISS
Research Gate

Izbrana bibliografija

  • TOŠKAN, Borut 2011. Živalski ostanki = Animal remains. V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Spaha, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, str. 265-281.
  • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez 2011. Sesalska makrofavna = Mammalian macrofauna. V: MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu, Najdbe = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid, Finds, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, str. 303-388.
  • TOŠKAN, Borut, BARTOSIEWICZ, László 2018. Živalski ostanki iz naselbine na Mostu na Soči : vpogled v družbeno kompleksnost železnodobne skupnosti v jugovzhodnoalpskem prostoru = Animal remains from the settlement at Most na Soči : insights into the social complexity of an Iron Age community in south-eastern Alps. V: DULAR, Janez (ur.), TECCO HVALA, Sneža (ur.). Železnodobno naselje Most na Soči, Razprave = The Iron Age settlement at Most na Soči, Treatises, (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 34). Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo: Založba ZRC, str. 467-510.

 

<< Projekt
Maja AndričNina CafJana HorvatTjaša TolarŠpela GoričanAleksander HorvatAndrej ŠmucPierre Sabatier