NOVA RAZISKOVALNA OPREMA

V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti.

 

   

  • RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil novo zmogljivo računalniško infrastrukturo v namen vzpostavitve podatkovnega središča RI-SI-EPOS s področja geoznanosti.

  • ZMOGLJIV PRENOSNI RAČUNALNIK ZA TERENSKO DELO


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil zmogljiv prenosni računalnik za terensko delo.

  • TERESTRIČNI LASERSKI 3D SKENER


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil terestrični laserski 3D skener. Seznanili smo se že z njegovo uporabo in ga tudi preizkusili na terenu.

  • GNSS ANTENA


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil GNSS sprejemnik z zunanjo geodetsko anteno za jame.

  • PRENOSNE POTRESNE OPAZOVALNICE


   V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti. V mesecu marcu 2020 smo pridobili šest prenosnih potresnih opazovalnic, ki bodo nameščene na tektonsko aktivnem območju Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice.

  • EKSTENZIOMETRI TM72 – avtomatske meritve mikro-premikov


   V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti. V mesecu marcu smo pridobili pet ekstenziometrov TM72. Štirje so nameščeni ob prelomih v Postojnski jami, eden pa v Kostanjeviški jami.

  • MIKRO-KLIMATSKI MONITORING V KRAŠKIH JAMAH – MERJENJE TEMPERATURE ZRAKA IN ZRAČNEGA TLAKA


   V okviru projekta RI-SI-EPOS je ZRC SAZU v Kostanjeviški jami namestil dva diverja za urne meritve temperature zraka in zračnega tlaka. Meritve se opravljajo od 16. januarja 2020. Prva lokacija meritve je bližje jamskemu vhodu, druga lokacija pa je pri ekstenziometru TM72.

  • GRAVIMETER


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu aprilu 2020 pridobil gravimeter.

  • DRON ZA STRUKTURNO-GEOLOŠKE IN GEOMORFOLOŠKE ANALIZE POVRŠJA


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu juniju 2020 pridobil dron za strukturno-geološke in geomorfološke analize površja.

  • ŠIROKOPASOVNA POTRESNA OPAZOVALNICA


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu juniju 2020 pridobil širokopasovno potresno opazovalnico.

  • SPEKTROMETER ZA METAN


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu juniju 2020 pridobil spektrometer za metan.