Znanstveni svet ZRC SAZU

ZNANSTVENI SVET ZRC SAZU

Znanstveni svet ZRC SAZU (ZS ZRC SAZU) šteje trinajst članov, in sicer osem članov izvolijo raziskovalci ZRC SAZU iz vrst višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih svetnikov; štiri imenuje predsedstvo SAZU iz ustreznih razredov; direktor ZRC SAZU. Mandat članov in članic traja 4 leta.
ZS ZRC SAZU se je konstituiral dne 11. 11. 2020.

Predstavniki raziskovalcev ZRC SAZU:

dr. Mija Oter Gorenčič, predsednica,
dr. Jožica Škofic, podpredsednica,
dr. Matej Gabrovec,
dr. Boris Golec,
dr. Špela Goričan,
dr. Jana Horvat,
dr. Marko Juvan,
dr. Ingrid Slavec Gradišnik.

Predstavniki SAZU:

akademikinja Tatjana Avšič-Županc,
akademik Matija Gogala,
akademik Jože Krašovec,
izr. član prof. dr. Peter Vodopivec.

Direktor ZRC SAZU:

dr. Oto Luthar.

Sekretarka Znanstvenega sveta ZRC SAZU:

Martina Jug.