Znanstveni svet ZRC SAZU

 

Znanstveni svet ZRC SAZU (ZS ZRC SAZU) šteje trinajst članov, in sicer osem članov izvolijo raziskovalci ZRC SAZU iz vrst višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih svetnikov; štiri imenuje predsedstvo SAZU iz ustreznih razredov; trinajsti član pa je direktor ZRC SAZU. Mandat članov in članic traja 4 leta.
ZS ZRC SAZU se je konstituiral dne 11. 11. 2020.


Predstavniki raziskovalcev ZRC SAZU:

dr. Mija Oter Gorenčič, predsednica,
dr. Jožica Škofic, podpredsednica,
dr. Matej Gabrovec,
dr. Boris Golec,
dr. Špela Goričan,
dr. Jana Horvat,
dr. Marko Juvan,
dr. Ingrid Slavec Gradišnik


Predstavniki SAZU:

akademikinja Tatjana Avšič-Županc,
akademik Matija Gogala,
akademik Jože Krašovec,
izr. član prof. dr. Peter Vodopivec


Direktor ZRC SAZU:

dr. Oto Luthar


Sekretarka Znanstvenega sveta ZRC SAZU:

Martina Jug