Dr. Jure Tičar


+386 1 470 65 58

jure.ticar@zrc-sazu.si
Izobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012
Erasmus študijska praksa na instituciji Polytech'Nice – Sophia, Université de Nice – Sophia Antipolis, Francija
Študent podiplomskega študijskega programa 3. stopnje – Geografija, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Raziskovalna področja
geomorfologija, krasoslovje, speleologija, glaciologija, geografija naravnih nesreč, kartografija, varstvo okolja

Ostale dejavnosti
- tajnik Jamarskega kluba Brežice (2010–)
- član Geomorfološkega društva Slovenije (2010–)
- organizator in vodja jamarskih odprav Zverinjačke rupe (2010–)
- član predsedstva Jamarske zveze Slovenije (2013–)
- vodja Službe za varstvo jam pri JZS (2013–)
- član uredniškega odbora revije Jamar (2014–)
- član uredniškega odbora revije Naše jame (2014–)
- odgovorni urednik revije Naše jame (2020–)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Naravne nesreče v Sloveniji (2017–)
- namestnik vodje Jamarske reševalne službe RC Novo mesto (2017–)
- inštruktor jamarstva pri Jamarski zvezi Slovenije (2017–)
- član enote za hitro posredovanje SI-CAVESAR EU Modex – Mehanizem civilne zaščite EU (2018–)
- član Komisije za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije (2020–)
 
Izbrane predstavitve in predavanja
- Naravne vrednote kot odlagališča odpadkov: onesnaženost podzemnih jam v Sloveniji. Predavanje na posvetu V preteklosti onesnažena območja: kako naprej? Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija, 12. 4. 2019
- Presence of gases in karst caves as a source of threats to people: examples from Slovenia. Predavanje na konferenci Natural Hazards 2018. Novi Sad, Srbija, 6. 10. 2018
- The assessment of cave pollution in Slovenia. Predavanje na konferenci EuroSpeleo 2018. Ebensee, Avstrija, 24. 8. 2018
- Triglavsko podzemlje. Predavanje na posvetu ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav. Mojstrana, Slovenija, 9. 6. 2018
- Landscape diversity and geoheritage of Slovenia. Predavanje na konferenci Geobalcanica 2018. Ohrid, Makedonija, 15. 5. 2018.
- The problem of cave pollution in Kras Plateau, Slovenia. Predavanje na mednarodnem posvetu SOS Proteus. Matavun, Slovenija, 14. 4. 2018
- Cave tourism in Slovenia: on the edge between mass tourism and geoheritage protection. Predavanje na konferenci GEOTRENDS. Wrocław, Poljska, 21. 9. 2017
- From rocky bareland to green landscape – transformations of Kras in Slovenia. Predavanje v okviru Mednarodne delavnice »Integrated Control on Rocky Desertification, Carbon Cycle and Sink in Karst System. Guilin, Kitajska, 25. 11. 2016
- Geoheritage assessment of relief forms in a modern city: the case of Ljubljana. Predavanje na Mednarodni delavnici o urbani geomorfološki dediščini. Rim, Italija, 28. 10. 2016
- Speleološka istraživanja dubokog krša na području Lovćena, Crna Gora. Vabljeno predavanje na Univerzi v Novem Sadu. Novi Sad, Srbija, 31. 5. 2016
 
Priznanje za odlično diplomsko delo, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013
Priznanje »Excellent trainee«, International Training Course on Integrated Control on Rocky Desertification, Carbon Cycle and Sink in Karst System, Guilin, Kitajska, 2016

- Carey, A., Zorn, M., Tičar, J., Lipar, M., Komac, B., Welch, Susan A., Smith, Devin F., Lyons, Berry W. 2019: Glaciochemistry of cave ice : Paradana and Snežna Caves, Slovenia. Geosciences 9-2
- Tičar, J., Tomić, N., Breg Valjavec, M., Zorn, M., Marković, S.-B., Gavrilov, M.-B. 2018: Speleotourism in Slovenia: balancing between mass tourism and geoheritage protection. Open Geosciences 10-1.
- Tičar, J., Komac, B., Zorn, M., Ferk, M., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: From urban geodiversity to geoheritage: the case of Ljubljana (Slovenia). Questiones Geographicae 36-3.
- Tičar, J., Geomorfološke značilnosti izbranih zatrepnih dolin v Sloveniji. Geografski vestnik 87-1.   
- Tičar, J., Čekada M. 2018: Natančnost določanja lege naravnih vrednot v Sloveniji na primeru kraških jam. Pokrajina v visoki ločljivosti.   
- Tičar, J., Perko, D., Volk Bahun, M. 2018: Geodediščina in pokrajinska raznolikost Slovenije. Pokrajina v visoki ločljivosti.   
- Stepišnik, U., Žebre, M., Tičar, J., Lipar, M., Ferk, M., Kodelja, B., Klemenčič, I. 2010: Obseg pleistocenske poledenitve na Lovćenu v Črni gori. Geografski vestnik 82-1.  
- Tičar, J, Ribeiro, D. The problematics of cave pollution in Bela Krajina. Natura Sloveniae 19-1.  
- Tičar, J., Lipar, M., Zorn, M., Kozamernik, E. 2018: Triglavsko podzemlje. Triglav 240.   
- Komac, B., Tičar, J., Zorn, M. 2016: Zgodovina revije Ujma. Ujma 30.