Arhiv slovenskega ljudskega slovstva

  • Obdobje nastajanja

    od 1950

  • Skrbnik

    Stanka Drnovšek

  • Stroka

    Etnologija, folkloristika in antropologija

Opis zbirke

Pisni arhiv slovenskih ljudskih pripovedi in ostalega ljudskega slovstva.Vsebina

Gradivo zajema izpise iz periodike, rokopise in njihove prepise, izpise gradiva, ki je bilo zbrano s terenskimi anketami in prepise s trakov s terenskimi posnetki. Vsebuje tudi prepise ljudskih pripovedi, katere je na terenu zapisal dr. Milko Matičetov, z oznako EM in z letnico 1950, še v času, ko je bil zaposlen v SEM, preden je začel snemati z magnetofonom 1959. leta. V predalnikih je kartoteka za pripravo indeksa pravljic po mednarodni klasifikaciji Aarne - Thompson - Uther.