Opis zbirke: Zbirka folklornega gradiva Gašperja Križnika, t. i. "Narodno blago iz motniške okolice".

Avtor:
Gašper Križnik

Obdobje nastajanja: 1869–1904
Skrbnik:
Vsebina

Gradivo, nastalo med leti 1869 in 1904, obsega bogato zbirko ljudskih pripovedi in tudi drugega izročila v rokopisih in prepise tega gradiva. Poleg tega obsega tudi kopije rokopisov iz sankt-petersburškega (prej leningrajskega) arhiva in originale iz zagrebških arhivov.

Stroka

etnologija, folkloristika in antropologija