Opis zbirke: Zapuščina dr. Karla Štreklja. Zbirka ljudskih pripovedi in drugega ljudskega izročila (ljudske pesmi hrani Glasbenonarodopisni inštitut).

Avtor:
dr. Karel Štrekelj

Obdobje nastajanja: 1868–1912
Skrbnik:
Vsebina

 To je gradivo, ki ga je zbralo na Štrekljevo prošnjo: "Prošnja za narodno blago", 1886 in poslalo tudi že predtem na Slovensko matico okoli 300 zbiralcev. Obsega predvsem enote s področja ljudskega pripovedništva.

Stroka

etnologija, folkloristika in antropologija