23. 3. 2017

Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji

Ob 9:00. Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana

Več >>

23. 3. 2017

Moč argumentov v javnosti

Javna razprava

Ob 18:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

29. 3. 2017

Znanstveno srečanje Mariborske osebnosti

Ob 9:00. Univerzitetna knjižnica Maribor

Več >>

19. 3. 2017

Dve Domovini / Two Homelands 45

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Več >>

19. 3. 2017

Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671–1850)

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

16. 3. 2017

Novi Slovenski biografski leksikon 2

Inštitut za kulturno zgodovino

Več >>

13. 3. 2017

Airborne laser scanning raster data visualization

Inštitut za antropološke in prostorske študije

Več >>