Dokumenti in pravilniki

 

  • Pravilnik o stabilnem financiranju ZRC SAZU (povezava).
  • Pravilnik o izboru in financiranju usposabljanja mladih raziskovalk in raziskovalcev v obdobju 20222027 (povezava).
  • Pravilnik o tržni dejavnosti ZRC SAZU (povezava).