Osnovni podatki
1. junij 2021 ob 16:30 do 3. junij 2021 ob 19:30
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Opis

Z veseljem sporočamo, da bo Grošljev simpozij, dvanajsti po vrsti, organiziran tudi v letu 2021, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, ki bodo veljali takrat.

Potekal bo od torka, 1. junija 2021, do četrtka, 3. junija 2021, v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani. Če razmere ne bodo dopuščale fizičnega srečanja, se bodo referati preselili na splet.

Srečanje, ki bo imelo za moto Sapfine verze »Pretresel je Eros mi čute ko burja, ki plane v hraste na gori«, bo posvečeno načinom, na katere so ljudje v starem veku doživljali, vrednotili, razlagali in umetniško obravnavali erotično ljubezen.

K sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, ki jim je ta motiv blizu: klasični filologi, komparativisti, filozofi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, arheologi, sociologi, antropologi, muzikologi in drugi.


Amor in Psihe na nagrobnem spomeniku iz Celeie (hrani Pokrajinski muzej Celje, inv. št. L 181)

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do nedelje, 10. januarja 2021, pošljejo prijavo dr. Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije) ali dr. Marjeti Šašel Kos (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU).
Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v dveh tednih po izteku roka za prijavo.

Prijava naj vsebuje:
1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (e-naslov in telefon);
2. delovni naslov prispevka;
3. kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (letn. 22, 2020).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

Organizacijski odbor Grošljevega simpozija:
   Nada Grošelj
   Marjeta Šašel Kos
   David Movrin
   Anja Ragolič
   Domen Iljaš

O Grošljevem simpoziju in obravnavanih temah preteklih let >>>