Osnovni podatki
27. november 2019 ob 19:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

V Atriju ZRC bo 27.11. ob 19.uri potekala javna razprava z naslovom Čezmejni vodni viri in integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri. Zaradi vedno večjih potreb po vodi in posledic, ki jih prinaša pomanjkanje dostopa do vode, je sodelovanje med državami, ko gre za upravljanje z skupnimi vodami, izrednega pomena. Razprava se bo zato osredotočila na pomen integriranega upravljanja z vodnimi viri ter vlogo mednarodnega razvojnega sodelovanja pri tem...

Udeleženci omizja: dr. Christian Bréthaut, Geneva Water Hub, Švica; dr. Liza Debevec, Mednarodni inštitut za upravljanje z vodami, Etiopija; dr. Sašo Šantl, Inštitut za vode Republike Slovenije; Domen Turšič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. (Tolmačenje: slovenski in angleški jezik)

Razpravo organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor v okviru 10. Slovenskih razvojnih dnevov – osrednjega forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih ter nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah ter sodelovanju na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Prijazno vabljeni!