Osnovni podatki
11. december 2018 ob 13:00 do 11. december 2018 ob 13:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

Organizator
Glasbenonarodopisni inštitut
Opis

Ob začetku raziskovalnega projekta »Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja« vas prijazno vabimo na zagonski posvet, ki bo v torek, 11. 12. ob 13. uri v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani.

Projekt »Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja« izhaja iz spoznanja, da so bile dvojezične pesmi ali pesmi, ki so prehajale od enega naroda k drugemu, moteč element v konceptualizaciji kanona nacionalne kulture. Z upoštevanjem ustaljenih ali porajajočih se medjezikovnih presečišč preučevanje pesmi in glasbe opredeljuje kot razkrivanje prostorov jezikovnega in identitetnega srečevanja in si zastavlja vprašanje, na kakšne načine jezikovna izbira v historični perspektivi in v sodobnih glasbenih pojavih razkriva družbene, kulturne ali transkulturne identifikacije izvajalcev oziroma glasbenikov.

Posvet je namenjen osvetlitvi temeljnih izhodišč in izzivov, ki jih prinaša prepoznavanje sledi medjezikovnih prepletanj v pesemski ustvarjalnosti, seznanitvi z razlogi za drugačne raziskovalne koncepte in s cilji, ki jih v projektu z razpiranjem teh okvirov želimo doseči. Ob tem razpiranju si želimo tudi soočenja z vami in z vašimi pogledi. Prijazno vabljeni!

Dr. Marija Klobčar (vodja projekta), izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič, dr. Marjeta Pisk, dr. Urša Šivic, dr. Mojca Kovačič, mag. Anja Serec Hodžar, Peter Vendramin, Teja Turk

 

Raziskovalni projekt JS-9369 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.