27

JAN

19:00

Habsburški državni uradniki: Onkraj državnega aparata

Mednarodni znanstveni simpozij


Osnovni Podatki

27. januar 2022 ob 19:00 do 30. januar 2022 ob 22:00

Opis

Mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Habsburški državni uradnikiOnkraj državnega aparata (Habsburg Civil Servants: Beyond the State Apparatus), ki jo prireja dr. Daša Ličen z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU v sodelovanju s kolegom dr. Alexandrom Maxwellom z novozelandske univerze Victoria v Wellingtonu, bo potekala na Zoomu, in sicer 28. 1. 2022 med 19.00 in 22.50, 29. 1. 2022 med 16.50 in 22.45 in potem še 30. 1. 2022 med 17.00 in 22.00, vse po srednjeevropskem času. Podrobnejši urnik z naslovi predavanj in sodelujočimi je v pdf: Conference Description, Abstracts and Schedule.pdf

V treh dneh se bodo pred zasloni zvrstili zgodovinarji, literarni zgodovinarji in drugi strokovnjaki s treh celin, ki so se vsak po svoje lotevali teme konference: raziskati, ali v povezavi z državnimi uradniki iz časa habsburške monarhije res velja stereotip o njihovi domnevni konservativnosti in brezprizivni lojalnosti cesarju, ali pa so bili zaradi svoje razgledanosti večkrat celo znanilci sprememb, ki so v javno življenje monarhije vpeljevali napredne, skorajda revolucionarne ideje. Zadnje drži vsaj v primeru zakonov o zaščiti pravic živali, ki segajo v čas 2. polovice 19. stoletja in so se prvič pojavili prav v habsburški monarhiji, pravi Daša Ličen, ki je konferenco podrobneje predstavila že v pozivu k oddaji prispevkov, objavljenem tu.

Z ZRC SAZU bosta na konferenci nastopila Daša Ličen s prispevkom o državnem aparatu kot gonilu sprememb na primeru Trsta, ko je bil ta še del habsburške monarhije (State Administrators as the Essence of Change? The Case of Late Habsburg Trieste), ter dr. Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU s prispevkom o cenzuri na Kranjskem v predmarčni dobi (Imperial Censorship and Censors in Carniola during the Pre-March Period). 

V sklopu mednarodne konference o habsburških državnih uradnikih bo mogoče prisluhniti še prispevkom o kultu Franca Jožefa v šolstvu in sodstvu (Promotion and Protection: The Cult of Franz Joseph in Education and Law, o čemer bo spregovoril dr. Marco Jaimes (University of Illinois at Urbana-Champaign)), o mitu dobrega birokrata v delih Franza Kafke (The Good Bureaucrat: Kafka’s Office Writings, o čemer bo govorila dr. Megan Richardson (University of Melbourne), o transnacionalni razsežnosti avstrijske policije v obdobju revolucij na sredini 19. stoletja (The transnational dimension of Austrian political police in an Age of Revolutions, 1830-1867; o tem bo predaval dr. Сhristos Aliprantis (Center for Advanced Studies, LMU Munich)), o pripadnikih sokolskega gibanja v habsburškem državnem aparatu (Serving Slavdom: Southern Slavic Sokol members in public office and the politics of dualism; kar bo predstavila dr. Lucija Balikić (Central European University) ter o uradništvu kot karierni odločitvi (The Habsburg Civil Service as a Career, kar bo osvetlil dr. Orel Beilinson (Yale University)).

Vabljeni k spremljanju!

Povezava na Zoom (obvezna je predhodna prijava): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkcOysqjorEtGUDaggZ7q45GDhBVWKrZs4?fbclid=IwAR3yVpMRWoDiHjS8VCXfMXiuh4ydQ3aOoIPrEwSk_9jB1Q6QKLs2eItBzAM