Osnovni podatki
22. avgust 2012 ob 15:00
NOVI TRG 2, 1. NADSTROPJE
Opis

Obveščamo vas, da bo informativni dan študijskega programa Primerjalni študij idej in kultur potekal v sredo, 22. avgusta ob 15. uri na ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje.

Doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur, ki se izvaja v prostorih ZRC SAZU, temelji na intelektualni izmenjavi med domačimii in tujimi univerzitetnimi učiteljicami in učitelji, raziskovalkami, raziskovalci, študentkami in študenti na področju humanistike in družboslovja. V študij so vključeni raziskovalci in raziskovalke ter univerzitetni učitelji in učiteljice s področja filozofije, arheologije, zgodovine, etnologije in folkoristike, antropologije, umetnostne zgodovine, jezikoslovja, literarnih ved in sociologije. Program združuje nekatera tradicionalna, klasična znanja in pristope, hkrati pa z interdisciplinarnostjo, komparativnostjo ter zgodovinsko, družbeno in politično kontekstualizacijo problemov presega tako konvencionalne discipline kot tudi kulturne meje in se posveča kritičnim analizam sodobnih in aktualnih problemov na globalni ravni.

Študij poteka v okviru naslednjih modulov:  modul Slovenske študije - tradicija in sodobnost (koordinatorka modula: izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič), modul Kulturna zgodovina (koordinator modula: prof. dr. Oto Luthar), filozofski modul: Transformacije moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura (koordinator modula: prof. dr. Rado Riha), antropološki modul: Kozmologije, skupnosti, dogodki (koordinatorica  modula: izr. prof. dr. Duška Kneževič  Hočevar), arheološki modul: Tisočletja med Jadranom in Podonavjem (koordinatorica modula: doc. dr. Jana Horvat) in  jezikoslovni modul: Jezik kot družbena praksa v oblikovanju ideologij, spomina in identitet (koordinatorica modula: izr. prof. dr. Tanja Petrović).

Več informacij o študijskem programu najdete na spletnem naslovu: http://www.ung.si/si/studijski-programi/141113/

Dodatne informacije: telefon: (01) 470-64-51, e-pošta: teja.komel@zrc-sazu.si

Vljudno vabljeni!