Osnovni podatki
4. marec 2015 ob 18:00
Atrij ZRC. Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Civilna iniciativa "STOPIMO SKUPAJ"
Opis

V sodelovanju z ZRC SAZU organizira Civilna iniciativa STOPIMO SKUPAJ,  v sredo 4. marca 2015, ob 18.00 uri, v Atriju ZRC odprto okroglo mizo z naslovom

KAKO REŠEVATI PREVELIKO KREDITNO ZADOLŽENOST SLOVENSKIH GOSPODINJSTEV, PREDVSEM TISTIH, KI IMAJO KREDITE V FRANKIH

Udeleženci razprave na okrogli mizi bodo:

1.    dr. France ARHAR, direktor ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE
2.    prof. dr. Franjo ŠTIBLAR, univ. dipl. prav., univ. dipl. oec.
3.    dr. Borut BRATINA
4.    Aleš MAJCENOVIČ, predsednik ZDRUŽENJA FRANK
5.    odvetnik mag. IZTOK MILAČ, LL.M., pravni zastopnik ZDRUŽENJA FRANK
6.    Boštjan KRISPER, ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE
7.    dr. Karin CVETKO VAH
8.    Nevena Tea GORJUP, Civilna iniciativa STOPIMO SKUPAJ

Okroglo mizo bo povezoval Stipe JERIČ.

Na okrogli mizi bi želeli ob oceni razlogov, ki so pripeljali do nastale situacije predstaviti tudi predloge ukrepov, ki bi kreditojemalcem omogočili ob ohranitvi dostojnega življenja tudi poplačilo prevzetih kreditnih obveznosti do poslovnih bank.

Interes organizatorjev okrogle mize je, da predvsem pogodbene stranke ob podpori širše strokovne in splošne javnosti dosežejo za skupno mizo sporazumni dogovor za rešitev nastale situacije.

Veseli bomo, če se nam na okrogli mizi pridružite in aktivno prispevate k oblikovanju izhodišč.

V imenu organizatorjev okrogle mize,
Nevena Tea GORJUP
Koordinatorica aktivnosti
Civilna iniciativa
"STOPIMO SKUPAJ"