25

MAR

18:00

(Ne)odgovorna znanost

Razprava ob izidu tematske številke revije Dialogi


Osnovni Podatki

25. marec 2019 ob 18:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

Založba Aristej in Knjigarna Azil vabita na predstavitev tematske številke Dialogov, revije za kulturo in družbo, z naslovom (Ne)odgovorna znanost (št. 10/2018), posvečene težavam sodobne znanosti z etiko in raziskovalno integriteto.

»Znanost in visoko šolstvo nista ravno med prednostnimi temami slovenskih medijev in širše javnosti. Podobno kot kultura in drugače kot politika, gospodarstvo in šport se na prve strani časopisov in med udarne novice televizijskih dnevnikov prebijeta le izjemoma – kadar se našim znanstvenikom posreči kak mednarodno odmeven dosežek, ob stavkah ali demonstracijah univerzitetnih učiteljev in učiteljic oz. raziskovalcev in raziskovalk ter v primeru sočnih, vznemirljivih škandalov. Zlasti slednji so v zadnjem času redno polnili časopisne in internetne strani in ustvarjali vtis, da vlada na področju ustvarjanja in posredovanja znanja vsesplošna moralna razpuščenost, nekakšen amoralni Avgijev hlev.« Tako v uvodu v svoj članek opiše situacijo filozof Friderik Klampfer.

Urednica tematske številke, antropologinja in sociologinja Renata Šribar, bo vodila pogovor z avtoricami in avtorji, ki v svojih člankih odpirajo naslednje probleme:

filozof dr. Friderik Klampfer identificira in analizira etično krizo na področju znanosti in oriše možne poti iz etičnih zadreg;

sociolog dr. Franc Mali piše, da je zaupanje med znanostjo, političnimi odločevalci in javnostjo na preizkušnji, in se sprašuje, kako utrditi znanstveno integriteto;

kriminologinja dr. Rita Faria zagovarja stališče, da bi se pri raziskovalnih zdrsih morali osredotočiti na obstoječi sistem znanstvenega nagrajevanja in delovanja univerz;

antropologinja dr. Irena Šumi se posveča položaju družboslovja znotraj neoliberalizirane znanosti;

socialna psihologinja dr. Mirjana Ule razmišlja o eni najnovejših etičnih dilem, na katero naj bi odgovorila znanost: pravici do humanega zaključevanja življenja;

fizik in filozof dr. Sašo Dolenc piše o novih znanstvenih spoznanjih o delovanju možganov, ki lahko pomembno vplivajo na razumevanje svobodne volj in etičnega delovanja;

zdravnik prim. Dušan Nolimal poroča o raziskavi oporekanja in žvižgaštva ter njunega zatiranja med zaposlenimi v javnem sektorju.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Program knjigarne Azil finančno podpira Javna Agencija za knjigo RS.

Izhajanje Dialogov omogočata Javna agencija RS za knjigo in MO Maribor.

Dialoge bo na dan prireditve za 7 evrov mogoče kupiti v knjigarni Azil.