Osnovni podatki
20. maj 2021 ob 11:00 do 20. maj 2021 ob 12:30
platforma ZOOM

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Podiplomska šola ZRC SAZU
Opis

Podiplomska šola ZRC SAZU in Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabita na gostujoče predavanje prof. dr. Norberta Bachleitnerja z Univerze na Dunaju. Bachleitner bo v četrtek, 20. maja 2021, ob 11. uri prek videoplatforme Zoom (Meeting ID: 869 7207 3300, Passcode: 005101) v angleščini predaval o prevodoslovju in zgodovini knjig na primeru nemških prevodov Scotta in Flauberta.

Predavanje bo k problematiki prevajanja pristopalo z gledišča zgodovine knjig, ki osvetljuje dejavnike, ki vplivajo na nastanek in razširjanje prevodov, zlasti posrednike, prevajalce, založnike, cenzorje in bralce. V dvajsetih letih 19. stoletja, ko sta se močno povečala proizvodnja in prevajanje knjig, so prevajanje spisov Walterja Scotta v glavnem »hekersko« izvajali »špekulativni« založniki, ki se niso ozirali na mednarodno zaščito avtorskih pravic. V Avstriji so bili prevodi Scottovih del cenzurirani, da bi ustrezali verskim in političnim standardom. Kljub takšnim posegom je Scott hitro postal ljubljenec nemške bralne javnosti, kar se kaže v nakladah brez primere. Tudi Flaubert je imel podobno usodo: prvi nemški prevod Madame Bovary, vključen v priljubljeno zbirko romanov, je poln sledi prevajalčeve samocenzure.

Norbert Bachleitner je profesor primerjalne književnosti na Univerzi na Dunaju. Bil je gostujoči profesor na različnih univerzah, vključno s Sorbonne nouvelle v Parizu, in je član Academia Europaea. Ukvarja se z recepcijo angleške in francoske literature na nemškem govornem področju, problematiko literarnega prevajanja, družbeno zgodovino literarne cenzure, literaturo v periodičnih publikacijah, medbesedilnostjo in digitalno literaturo. Med drugim je avtor knjige Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 (2017) in urednik zbornika razprav z naslovom Literary Translation, Reception, and Transfer (2020). V slovenščini je dostopna njegova študija Začetki evropskega feljtonskega romana.