24

JAN

12:00

Nova poglavja Pravopisa 8.0 za javno razpravoOsnovni Podatki

24. januar 2023 ob 12:00 do 20. februar 2023 ob 12:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Opis

Na spletnem mestu Pravopis 8.0 (na portalu Fran) smo objavili prvi del poglavja Slovnični oris za pravopis, in sicer Glasoslovni oris, ter pravila za prevzemanje iz prvih desetih tujih jezikov (albanščina, estonščina, finščina, francoščina, italijanščina, madžarščina, poljščina, slovaščina, španščina, turščina), zbrana v poglavju O prevzemanju iz posameznih jezikov.

Z objavo začenjamo enomesečno javno razpravo (trajala bo do 20. februarja 2023), v kateri bomo zbirali pripombe in predloge zainteresirane javnosti. V pomoč pri presojanju novih oziroma prenovljenih pravil so na spletišču Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU objavljeni tudi komentarji oziroma utemeljitve (kot so bili že ob javnih objavah prejšnjih poglavij). Pripombe javnosti iz preteklih javnih razprav so objavljene v e-izdajah poglavij, ki so dostopne na portalu odprtih publikacij Založbe ZRC, in sicer: poglavji I Pisna znamenja in II Krajšave ter poglavji III Velika in mala začetnica in IV Prevzemanje besed in besednih zvez.

V torek, 24. januarja 2023, ob 12. uri bo kot spremljevalni dogodek potekal moderiran pogovor o novih poglavjih v Atriju ZRC SAZU. Govorili bomo o knjižnem jeziku, kolektivnih delih, s katerimi ga vzdržujemo, izkušnjah pri delu v Pravopisni komisiji nekoč in danes, razlikah med glasoslovjem in pravorečjem ter o tem, zakaj potrebujemo pravila za prevzemanje iz tujih jezikov. Sodelovali bodo avtorji, recenzenti, predstavniki lektorjev in preučevalci govorjenega jezika.

Vljudno vas vabimo, da se pogovora udeležite, zaradi lažje organizacije dogodka pa vas prosimo, da svojo prisotnost čim prej potrdite na spletnem naslovu

slika