Osnovni podatki
11. maj 2015 ob 12:00 do 11. maj 2015 ob 15:00
Sejna soba Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana

Organizator
Inštitut za novejšo zgodovino
Opis

Odprti dostop do rezultatov raziskav v obliki recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov je del odprte znanosti. Julija 2012 so bili na ravni Evropske unije sprejeti dokumenti glede odprtega dostopa v Evropskem raziskovalnem prostoru. Z januarjem 2014 so z okvirnim programom financiranja Obzorje 2020 stopila v veljavo tudi določila glede odprtega dostopa. Enaka določila naj bi sprejele tudi države članice EU. Obvezna je odprta dostopnost do recenziranih publikacij iz sofinanciranih projektov. V okviru programa Obzorje 2020 v letih 2014 in g2015 poteka Pilot odprtih raziskovalnih podatkov. Podatki o odprtih objavah in raziskovalnih podatkih, ki so nastali v okviru evropskih projektov ali nacionalnega financiranja raziskovalne dejavnosti, se zbirajo na portalu OpenAIRE.

Program:

12.00-12.15: PETRA TRAMTE: Aktivnosti Evropske komisije in Slovenije
12.15-13.15: MOJCA KOTAR: Odprta dostopnost recenziranih publikacij
13.15-13.30: ODMOR
13.30-15.00:

JANEZ ŠTEBE in ANDREJ PANČUR: Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristi

 

Predstavitev bo javna in brezplačna. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava na e-naslov: jurij.hadalin@inz.si .

Informacije o odprtem dostopu in odprti znanosti: