Osnovni podatki
26. februar 2014 ob 16:00
ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje
Opis

Antropološki modul PRIMERJALNEGA ŠTUDIJA IDEJ IN KULTUR vabi na predavanje, ki ga bo v okviru predmeta /Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop/ imel prof. dr. Borut Telban: PERSPEKTIVIZEM IN ANIMIZEM.

Za antropologe je bilo od nekdaj značilno, da govorimo o razlikah in podobnostih med kulturami. V nedavno objavljenih študijah je kar nekaj antropologov tovrstno usmeritev označilo za relativizem, ki temelji na Zahodnem razlikovanju med naravo in kulturo. Po mnenju teh avtorjev je znanstveno prepričanje, da obstaja le ena narava in mnoge kulture, napačno. Na podlagi raziskav kozmologij južnoameriških Indijancev, kjer naj bi obstajala le ena kultura in pa mnoge narave, je brazilski antropolog Eduardo Viveiros de Castro razvil koncept perspektivizma. Perspektivizem poudarja, da kultura združuje vsa bitja – ljudi, živali, rastline –, da pa so njihova telesa tista, ki določajo kako vidijo svet. Še več, ta bitja lahko – v sanjah, transu in podobno – prehajajo iz enega telesa v drugega in vidijo svet skozi različne perspektive. Sočasno je francoski antropolog Philippe Descola razvil novo definicijo animizma. Medtem, ko zahodna znanost išče podobnosti v fizičnih oz. bioloških značilnostih in razlikuje med duhovnimi karakteristikami, pa novi animizem poudarja ravno nasprotno: bitja so si podobna v duhovnih značilnostih, razlikujejo pa se v telesnih. V predavanju bomo pogledali, kako so se na nove antropološke paradigme odzvali drugi antropologi in kako lahko o njih razmišljamo s perspektive melanezijskih kozmologij.

Predavanje bo v sredo, 26. februarja 2014 ob 16. uri v prostorih uprave ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana. 

Predavanja antropološkega modula so javna. Namenjena so študentkam in študentom podiplomskega programa Primerjalni študij idej in kultur ter drugi zainteresirani javnosti. Vabljeni!