Osnovni podatki
9. april 2013 ob 11:00 do 9. april 2013 ob 12:02
Mala dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Historični seminar ZRC
Opis

Dr. Michael Malkiewicz, referent za raziskovalne projekte in lektor na salzburški Univerzi Mozarteum, bo predaval o plesnih oblikah pavane in galiarde, ki sta tvorili osnovo ritmične kompozicije velikega dela evropske glasbe v 16. in zgodnjem 17. stoletju.

Vljudno vabljeni.