Osnovni podatki
22. november 2017 ob 17:00 do 22. november 2017 ob 18:00
Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor

Organizator
Raziskovalna postaja Maribor
Opis

Mikrozgodovina upora in kolaboracije, kot bi lahko podnaslovili Gestrinovo študiju o življenju v podkrimskih vaseh v času med 1941 in 1945, je avtorjev poskus rekonstrukcije najbolj travmatičnega obdobja slovenske zgodovine.
Gestrinova zgodovina smrti in upanja ni samo še en deskriptivni opis vojskujočih se enot, temveč prerez nasilnega vsakdana, ki je nekdanje sosede razdelil na odpornike in sodelavce okupatorjev. Le-ti skozi osrednja poglavja knjige znova oživijo tudi zato, ker izvemo o njih skoraj vse: iz kakšne družine so izhajali, kaj so bili po poklicu, v kolikšni meri so bili (če so bili) dejavni v komunistični partiji ali sindikalni organizaciji še pred začetkom vojne. V kolikšni meri so bili (če so bili) razpeti med delom v bližnji Ljubljani in opravki na domačiji, kako so doživljali okupacijo...
Za današnji čas izjemno pomemben pa je Gestrinov namen, da se z dokumentirano študijo zoperstavi iz konteksta iztrganemu prikazovanju tega časa.

O knjigi, ki je izšla pri Založbi ZRC in o zgodovinarju Ferdu Gestrinu, se bosta pogovarjala dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, urednik knjige in pisec spremne besede ter
dr. Mateja Ratej, vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor.
Veselimo se vaše prisotnosti!