Osnovni podatki
19. april 2012 ob 11:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje

Organizator
Historični seminar
Opis
V sodobnem evropskem zgodovinskem spominu so odnosi med habsburško monarhijo in osmanskim cesarstvom zaznamovani s podobami vojne in nasilja. In vendar več kakor 65 mirovnih pogodb med Habsburžani in Osmani priča tudi o tem, da so poleg vojn in nasilja potekala velika prizadevanja za preseganje obojega. Takšna naprezanja – »mirovna politika« – so imela izrazito performativno simbolično razsežnost. Zgodnji novi vek je bil namreč čas, v katerem so simbolični prikazi političnih konceptov in političnega reda imeli posebej pomembno vlogo. Vzorčni primer takšnih reprezentacij so t. i. vélika poslanstva, posebej razkošne ad hoc diplomatske misije, ki so si jih v 17. in 18. stoletju izmenjavali Habsburžani in Osmani. Poslanstva nazorno kažejo, s kakšnimi političnimi dejanji in idejnimi koncepti se je skušalo premagovati globoke kulturne razlike, ki so ločevale oba imperija.