Osnovni podatki
18. januar 2017 ob 9:30 do 18. januar 2017 ob 16:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

ZRC SAZU vas v okviru mednarodnega projekta z naslovom GARCIA: Gendering the Academy and Research: combating Career Instability and Asymmetries (Enakost spolov v akademski sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji) vabi, da se udeležite tematskega srečanja »Enakost spolov v znanosti? Raziskovalke na začetku kariere.«

S posvetom želimo osvetliti spolno zaznamovano asimetrijo v strukturnih mehanizmih in vsakdanjih praksah ter spodbuditi pogovor o strukturnih spremembah v delovnem okolju za ustvarjanje enakih možnosti med spoloma in izboljšanje položaja raziskovalk_cev na začetku kariere. Posvet je posvečen razpravi o izzivih integracije enakih možnosti v znanstvenoraziskovalni dejavnosti z več zornih kotov in osmišljen kot priložnost, da se med sabo povežejo trenutno potekajoči projekti, ki so usmerjeni k promociji načela enakosti spolov v Sloveniji.

Vljudno vabljene_i, da se nam pridružite!

PROGRAM

9.30 Uvodni pozdrav

9.40 - 11.00 Dr. Ana Hofman, dr. Duška Knežević Hočevar, dr. Jasna Fakin Bajec, dr. Majda Černič Istenič, dr. Jovana Mihajlović Trbovc: Predstavitev rezultatov projekta GARCIA ter publikacije »Znanost (brez) mladih«

11.00 - 11.30 Odmor za kavo

11.30 - 13:00 Predstavitev aktualnih mednarodnih projektov na temo uvajanja načela enakih možnosti v znanosti in gospodarstvu:

  • mag. Jasna Mikić, FDV: Izzivi mladih žensk pri vstopu na trg delovne sile in doseganju vodilnih položajev (projekt EQPOWEREC za enakost spolov v gospodarstvu)
  • Doroteja Zlobec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev projekta ERA – NET
  • Nina Pohleven, Kemijski inštitut: Promocija uravnotežene zastopanosti spolov in vključenosti v raziskavah, inovacijah in usposabljanju (projekt PLOTINA)
  • dr. Živa Humer, Mirovni inštitut: Sodobni očetje med domom in službo (projekt ODA – očetje in delodajalci v akciji)
  • Petra Bevek, CMEPIUS: Karierni razvoj raziskovalcev v Evropi 

13:00 – 14.00 Kosilo

14:00 – 16.00 javni pogovor Nesorazmerja in neenakosti pri financiranju znanstvenoraziskovalnega dela, sodelujejo dr. József Györkös, direktor ARRS, Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost na MIZŠ, Jasna Jeram, predstavnica Sektorja za enake možnosti na MDDSZ, dr. Urša Opara Krašovec, Fakulteta za elektrotehniko UL, dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU.

Javni pogovor je uvod v diskusijo o negotovih razmerjih financiranja znanstvenoraziskovalnega dela ter s tem povezanih strukturnih sprememb v delovnem okolju, tako v visokošolskih in raziskovalnih inštitucijah, kot tudi v vsakdanjih praksah akademskega dela – zlasti pri raziskovalkah_cih na začetku kariere. Prav tako želimo razpravljati o načinih, kako v takšnih razmerah uveljavljati načelo enakih možnosti in kako poiskati rešitve za izboljšanje sedanje situacije.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Za dogodek se je potrebno prijaviti na: teja.komel@zrc-sazu.si do ponedeljka, 16. 1. 2017.