Osnovni podatki
9. november 2018 ob 9:00 do 10. november 2018 ob 14:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

Vabimo vas, da se v okviru ERC Advanced Grant projekta Eirene, ki ga vodi prof. dr. Marta Verginella, udeležite dogodka z naslovom Women and Post-War Transitions: Politics [Ženske in povojne tranzicije: Politika]. Sodelovali bodo mednarodno priznani raziskovalci in raziskovalke, ki bodo tematsko pokrili prehodna obdobja po obeh svetovnih vojnah in po jugoslovanskih vojnah.

Dvodnevna delavnica bo potekala 9. in 10. novembra 2019 v Atriju ZRC.

Dogodek in predstavitve bodo potekale v angleškem jeziku. Program dogodka najdete na spletni povezavi: project-eirene.eu/eirene-workshops.

 

Ženske in povojne tranzicije - Politika:

Po prvi in drugi svetovni vojni so ženske v številnih državah pridobile volilno pravico. Zgodovinopisje si sicer ni enotno, v kolikšni meri so na te emancipacijske trende vplivale ravno vojne razmere. Odnosi med demokratizacijo in vzpostavljanjem miru na eni strani ter uveljavljanjem političnih in državljanskih pravic žensk na drugi strani so izjemno zapleteni in so vselej odvisni od specifičnih zgodovinskih in geopolitičnih razmer. K integraciji žensk v povojno politično življenje poleg njihovega lastnega angažmaja pomembno pripomore na novo premišljen koncept državljanstva žensk, ki ga opredeljuje prispevek slednjih k vojnim naporom. Raziskave so pokazale, da so ženske v preteklosti pomembno sodelovale v procesih povojne obnove in izgradnje miru, vendar običajno zgolj v okviru dejavnosti nevladnih organizacij, v formalna mirovna pogajanja pa so jih politični odločevalci vključili le redko. V povezavi s temi izhodišči se bomo v okviru workshopa spraševali:

> Kako integrativen je bil koncept državljanstva v na novo ustanovljenih državah?

> Kako in do kolikšne mere so na novoustanovljene državne institucije in pravni dokumenti v Italiji, Avstriji in Jugoslaviji (kasneje Sloveniji in Hrvaški) naslavljali ženske in promovirali enakost spolov vpovojnih obdobjih?

> Kako se je kazal angažma žensk v nacionalnih konfliktih in pri povojni rekonstrukciji?

> Do kolikšne mere so ženske same promovirale agendo enakosti spolov in mednarodno/transnacionalno feministično sodelovanje?

> Kako se je zastopanost žensk v politiki spreminjala v tranzicijskih obdobjih in v različnih nacionalnih kontekstih obravnavane regije (Italija, Avstrija in Jugoslavija (kasneje Slovenija in Hrvaška))?

Vljudno vabljeni!