12

NOV

09:00

Znanost – med raziskovalno integriteto in plagiatorstvomOsnovni Podatki

12. november 2020 ob 09:00 do 12. november 2020 ob 15:00
Spletni dogodek (Zoom)
Opis


Znanost – med raziskovalno integriteto in plagiatorstvom

12. november 2020

Raziskovalna etika in integriteta

9.00–11.00

Dogodek bo s predstavitvijo aktivnosti pri projektu GRACE, predavanji in delavnico osvetlil etiko v raziskovanju in raziskovalno integriteto. Projekt GRACE, financiran v okviru programa Obzorje 2020, uvaja in utrjuje mehanizme za odgovorno raziskovanje in inoviranje v raziskovalnih ustanovah. Ključni govorci bodo Ron Iphofen z obravnavo specifik raziskovalne etike v družboslovju in humanistiki, Debora Weber-Wulff z razpravo o definiciji in detekciji plagiatorstva in Milan Ojsteršek, ki bo vodil delavnico o plagiatorstvu.

Prijav ne sprejemamo več, vabimo pa vas, da nas spremljate po Youtube kanalu.

Program*

9.00–9.15 Uvodni pozdrav, Mimi Urbanc (ZRC SAZU)

9.15–9.30 Predstavitev projekta GRACE, Ildiko Ipolyi (Evropska znanstvena fundacija; koordinatorka projekta)

9.30–10.00 Etično raziskovanje v družboslovju in humanistiki, Ron Iphofen (neodvisni raziskovalni svetovalec)

10.00–10.30 Plagiatorstvo: Definicije in odkrivanje, Debora Weber-Wulff (Univerza uporabnih znanosti v Berlinu)

10.30–11.00 Diskusija, moderator Rok Benčin (ZRC SAZU)

Odmor

13.00–14.45 Delavnica: Kako se izogniti plagiatorstvu in katere so najpogostejše napake v znanstvenih delih?, Milan Ojsteršek (Univerza v Mariboru), moderator Miha Peče (ZRC SAZU).

14.45–15.00 Zaključek, Mimi Urbanc (ZRC SAZU)

* Uvodni pozdrav in delavnica bosta v slovenščini, predavanja in diskusija v dopoldanskem delu pa v angleščini.

Dr. Rok Benčin je filozof in znanstveni sodelavec Filozofskega inštituta ZRC SAZU. Bil je gostujoči predavatelj na Univerzi v Parizu 8 in na Univerzi v Ljubljani. Njegovo raziskovalno zanimanje obsega estetiko v sodobni filozofiji ter raziskovalno etiko v družboslovju in humanistiki. Sodeloval je pri pripravi SATORI postopka etične presoje in deluje kot ekspert Evropske komisije za etično presojo projektnih predlogov.

Ron Iphofen je mednarodno poznan neodvisni svetovalec za raziskovalno etiko, znanstveno integriteto in profesionalne standarde v raziskovanju. Do leta 2008 je bil direktor podiplomskega študija zdravstvenih ved Univerze v Bangorju (Wales), zdaj je svetovalec različnim vladnim in neodvisnim agencijam v Združenem kraljestvu, na Irskem, v Franciji, Kanadi ter Evropski komisiji za Okvirni programa 7 in program Obzorja 2020.

Dr. Ildiko Maria Ipolyi je vodja programa Znanost z in za družbo pri Evropski znanstveni fundaciji (European Science Foundation). Je izkušena koordinatorka projektov in odgovorna za razvoj novih dejavnosti z interdisciplinarno izobrazbo in izkušnjami: magisterij iz živilske tehnologije, doktorat iz analitične kemije ter delovne izkušnje s področja okoljske analitične kemije, povezovanja znanosti in politike, razvoja omrežij in institucionalnih sprememb. Poleg projekta GRACE koordinira še projekte CASPER, TeRRItoria in UniSAFE ter sodeluje pri projektih TIME4CS in WBC-RRI.NET.

Dr. Mimi Urbanc je višja znanstvena sodelavka in namestnica direktorja ZRC SAZU. Bila je vodja več mednarodnih projektov za ZRC SAZU in dveh ARRS temeljnih projektov. Njeno strokovno področje je humana geografija, od leta 2010 dalje pa je večinoma vpeta v različna področja upravljanja znanosti. Njene vodstvene naloge med drugim obsegajo koordiniranje projektne pisarne, spremljanje nacionalne in mednarodne raziskovalne politike, priprava vsebinskega letnega in dolgoročnega programa dela in strategij ter poročil o delu ZRC SAZU.

Prof. dr. Debora Weber-Wulff je profesorica za medije in računalništvo na Univerzi uporabnih znanosti v Berlinu. Od leta 2002 preučuje plagiatorstvo in je dejavna v nemški akademski skupnosti »VroniPlag Wiki«, ki sledi plagiatorstvu v doktoratih in habilitacijah. Od leta 2004 preizkuša programsko opremo za odkrivanje plagiatov. Rezultate najnovejšega testiranja je skupaj s sodelavci Evropske mreže za akademsko integriteto (European Network of Academic Integrity, ENAI) objavila v reviji International Journal of Educational Technology in Higher Education: https://link.springer.com/article/10.1186/s41239-020-00192-4

Kako se izogniti plagiatorstvu in katere so najpogostejše napake v znanstvenih delih?

13.00–15.00

Plagiatorstvo pomeni, da delo ali idejo nekoga drugega predstavimo kot naše lastno. Zato moramo vedno navesti vir oziroma avtorja, in sicer na tri načine: s parafraziranjem, citiranjem in povzemanjem. Na žalost se veliko avtorjev znanstvenih del poslužuje namerne ali nenamerne uporabe idej oziroma besedil drugih avtorjev. V delavnici bo Milan Ojsteršek predstavili, katere so najpogostejše napake, ki so vzrok za plagiatorstvo. Delavnico bo moderiral Miha Peče.

Dr. Milan Ojsteršek je vodja Laboratorija za heterogene računalniške sistema na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s heterogenimi računalniškimi sistemi, digitalnimi knjižnicami, procesiranjem vsebin v naravnem jeziku, pomenskim spletom in sistemi za detekcijo plagiatov. Vodi razvoj in delovanje nacionalne infrastrukture odprtega dostopa. Del tega projekta je bila tudi vzpostavitev procesov za obvezno oddajo zaključnih del študija, znanstvenih člankov in raziskovalnih podatkov v repozitorije nacionalne infrastrukture odprtega dostopa. Pod njegovim vodstvom je nastal program za detekcijo podobnih vsebin. Milan Ojsteršek je tudi član nadzornega odbora Evropske mreže za akademsko integriteto (European Network of Academic Integrity, ENAI).

Miha Peče deluje na področju etnografskega filma in videa ter je zaposlen v Avdiovizualnem laboratoriju pri Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V inštitutu je odgovoren za razvoj digitalnih orodij, med drugim digitalnega video arhiva in fototeke. Sodeloval je pri več interdisciplinarnih projektih, kjer se povezuje humanistika in informatika. Od leta 2011 je član slovenske skupine za digitalno humanistiko in umetnost DARIAH-SI.


Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 824521.