Osnovni podatki
18. september 2019 ob 9:00 do 19. september 2019 ob 17:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljan
Opis

V Atriju ZRC gostimo 4. znanstveno konferenco z naslovom RAZISKOVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, ki letos nosi podnaslov Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja, kar pa, seveda, ne izključuje prispevkov, ki naslavljajo druge teme. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 18.9., in četrtek, 19.9.2019. 

Organizirajo jo Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

PROGRAM KONFERENCE