Dr. Primož Gašperič

Vodja Zemljepisnega muzeja+386 1 470 63 47

primoz.gasperic@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz zgodovine in geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
doktorat znanosti iz področja geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Raziskovalna področja
zgodovina kartografije, kartografija, družbena geografija

Ostale dejavnosti
upravnik Geografskega obzornika (2004–)
član uredniškega odbora Geografskega obzornika (2004–)
član Komisije za tisk Zveze geografov Slovenije (2004–)
član Finančno-gospodarske komisije Zveze geografov Slovenije (2003–)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Gorski relief na starih zemljevidih slovenskega ozemlja. Predavanje na Posvetu ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, Slovenski planinski muzej, Mojstrana, 8. 6. 2018.
- Cartographic presentations of borders on old maps of Slovenia. Predavanje na 4. mednarodni znanstveni konferenci Geobalcanica 2018, Ohrid, Republika Makedonija, 15. 5. 2018
- Stari zemljevidi ozemlja Slovenije. Predavanje na Historičnem seminarju, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 13. 11. 2014
- Slovenian territory on the ancient maps [Slovensko ozemlje na starih zemljevidih]. Predavanje na 19th Conference of the Groupe des Cartothécaires. Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 23. 5. 2014.
- Zemljevidi Ljubljanskega barja skozi čas. Predavanje v sklopu usposabljanja za vodnike po Krajinskem parku Ljubljansko barje. Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 4. 3. 2014.
- Ljubljansko barje skozi oči raziskovalcev. Predavanje na dogodku "Noč raziskovalcev 2013", Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 2. 11. 2013.
- Zgodovina kartografije s poudarkom na razvoju prikazov rastja na zemljevidih. Predavanje za študente Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 7. 12. 2012.

 

Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, Ljubljana, 2022
Nagrada Oddelka za geografijo za diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003