Franček, barjanski okarček in Le z drugimi smo v Bruslju

Predstavitev dosežkov slovenske znanosti
Datum objave: 06. december 2021

V okviru predstavitve dosežkov slovenske znanosti konec novembra v Bruslju se je tudi ZRC SAZU predstavil s tremi projekti, in sicer jezikovnim portalom za mlade Franček (vodja projekta, pri katerem so sodelovali raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je bil njegov predstojnik, dr. Kozma Ahačič), reintrodukcijo močno ogrožene vrste metulja barjanski okarček (dr. Tatjana Čelik z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU) in projekt Le z drugimi smo (katerega vodja je bila dr. Marina Lukšič Hacin, koordinatorka pa dr. Marijanca Ajša Vižintin - obe z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU).

Franček je jezikovni portal, ki namenjen trem starostnim skupinam: najmlajšim (do petega razreda osnovne šole), njihovim starejšim vrstnikom v višjih razredih osnovne šole in srednješolcem. Pomaga jim, da čim prej stopijo v svet »odraslega« portala Fran. Na portalu Franček je najti tudi Jezikovno svetovalnico za učitelje, dostopen pa je na tem naslovu - da, s strešico: www.franček.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več o Frančku lahko preberete tu in tu, tu pa si lahko ogledate tudi kratek predstavitveni filmček.

Barjanski okarček je vrsta metulja, ki je nekdaj že letala nad barjanskimi travniki, a so jo neugodne življenjske razmere, nastale zaradi intenziviranja kmetijstva, zdesetkale, potem pa skorajda popolnoma iztrebile. Reintrodukcija poteka v okviru projektne naloge Povečanje velikosti populacije in izboljšanje stanja ohranjenosti vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus) na Ljubljanskem barju s suplementacijo in reintrodukcijo osebkov, v sklopu projekta Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA, ta pa v okviru programa Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, kjer sta financerja Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor RS, naročnik pa Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, ki je hkrati tudi vodilni partner projekta PoLJUBA. Reintrodukcijo je, z obilo strokovnega znanja, a tudi s potrpežljivostjo in čisto osebno predanostjo vodila dr. Tatjana Čelik. Več o reintrodukciji barjanskega okarčka lahko preberete tu.

Le z drugimi smo je projekt, ki ga je Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU izvajal v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom. Usposabljanja so bila namenjena prvenstveno pedagoškemu osebju, na željo pa so prišli tudi v posamezne kolektive, kjer se je zaposlenim zdelo, da jih medkulturnost, ničelna toleranca do nasilja, slovensko izseljenstvo, migracije in podobne teme zadevajo ter bi jim poglobitev znanja na to temo razširila obzorja in olajšala komunikacijo. V petih letih - projekt Le z drugimi smo je potekal med letoma 2016 in 2021 - so usposobili več kot 10.000 pedagoških delavk in delavcev ter obiskali več kot 100 krajev po Sloveniji in v zamejstvu. Več o projektu Le z drugimi smo lahko preberete tu in tu. Tudi po zaključku projekta ostaja spletna stran in e-učilnica s predavanji, z delavnicami in uporabnimi povezavami na voljo za nadaljnjo porabo in prosto dostopna: https://lezdrugimismo.si/sl/e-ucilnica.

Predstavitev dosežkov slovenske znanosti v Bruslju so potekale v sklopu delavnice o Umetni inteligenci, ki je potekala v torek, 30.11., ob zaključku slovenskega predsedovanja EU. Predstavitev se je udeležilo okoli 50 ljudi, predvsem predstavnikov različnih uradov s sedežem v Bruslju. Koncept celotne prireditve je bil tak, da so v šotoru na krožišču Schuman cel teden vsak dan potekale različne prireditve, od katerih je bil torek posvečen znanosti in takrat je Slovenija organizirala okroglo mizo o umetni inteligenci in predstavitev dosežkov slovenske znanosti, so še sporočili prireditelji, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) s sedežem v Bruslju. Na fotografiji: močvirni travniki, življenjski prostor barjanskega okarčka. Foto: Tatjana Čelik.