Osnovni podatki
Datum objave:
31. avgust 2018
Opis

 

V čas novih zvezkov, učbenikov in začetka šolskega leta je jesenski veter za vse radovedne raziskovalce prinesel tudi novo interdisciplinarno čitanko, trinajsto po vrsti iz Historičnega seminarja. Najdete jo na spletni strani Historičnega seminarja.

Historični seminar  ZRC SAZU je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih, področjih znanstvenega raziskovanja. Od leta 1994 dalje izhaja serijska publikacija, ki prinaša izbrana in za objavo prirejena besedila predavanj v obliki monografij s članki različnih avtorjev. Prijazno vabljeni k branju zadnje, trinajste, številke.

Čitanka Historični seminar 13 prinaša izbor razprav, ki jih je prispevalo deset slovenskih, avstrijskih, hrvaških in nemških strokovnjakov. V interdisciplinarnem prepletu humanističnih in družboslovnih ved izstopajo različni pogledi na zgodovino, v motrenje tega, kar je bilo, s pogledi, usmerjenimi tudi v geografijo, komparativistiko, etnomuzikologijo, kulturno antropologijo. A nikakor ne brez kritične distance, ki je v pričujoči monografiji na različne načine še posebej poudarjena, saj več člankov preizprašuje predpostavke do sedaj že opravljenih raziskav in nujno subjektivna izhodišča, ki posameznike vodijo pri njihovih ugotovitvah ...

Vsebina HS 13:

Johannes Seidl: Zu einigen personengeschichtlichen Projekten zur Erforschung der Universität Wien im Spätmittelalter: Ihre Bedeutung für die Geistesgeschichte Sloweniens

Bojan Godeša: Spremembe v vrednotenju druge svetovne vojne na Slovenskem po padcu berlinskega zidu

Verena Perko: Palmira, ljubezen moja

Primož Gašperič: Stari zemljevidi ozemlja Slovenije

Marlena Plavšić: Mental Health and Mental Illnesses from a Historical Perspective

Urška Bratož: »Delalcu ne ostane druzega, nego, da sam premisli, kako bi se preskrbel tudi v slučaju bolezni …«: O delavcih, obrtnikih in podpornem društvu v Kopru

Erwin Köstler in Andrej Leben: Metodološki pogledi na nadregionalni interakcijski prostor sodobne koroške slovenske literature v Avstriji

Drago Kunej: Gramofonske plošče – vez med ljudskim in komercialnim

Kornelia Ehrlich: Creative City Ljubljana? A Cultural-Anthropological Approach to “Making” a Creative City

 

 

Teologija reformatorja Primoža Trubarja / Predstavitev na Dunaju

22. 1. 2019 ob 18:00 • 1010 Dunaj, Hanuschgasse 3, Institut za avstrijsko znanost (IÖK)

Več >>

OŽIVLJENI VODNIK: Ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika (1758‒1819)

Interdisciplinarni znanstveni simpozij

31. 1. 2019 ob 9:00 • Prešernova dvorana, Novi trg 4, pritličje (od 9. do 13. ure); Vodnikova domačija Šiška (po 15. uri)

Več >>

10. Grošljev simpozij

Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku

5. 3. 2019 ob 16:30 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Syntagma Musicum 1619 ~ 2019

Mednarodni znanstveni simpozij

8. 4. 2019 ob 9:00 • Novi trg 4 & Pot na Fužine 2, Ljubljana

Več >>