Kulturni svetniki in romantični nacionalizem v Evropi / Predstavitev projekta

Datum objave: 31. avgust 2017

V sredo, 6. septembra vas od 10. ure dalje prijazno vabimo v Atrij ZRC na Novem trgu 2 na slovesno predstavitev ob sklepu slovenskega in evropskega projekta Kulturni svetniki in romantični nacionalizem v Evropi.

Program prireditve

10.00–10.15 Marko Juvan, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Pozdravni nagovor
10.15–11.00 Marijan Dović, vodja projekta Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: Predstavitev projektnih dosežkov in novega spletišča (v slovenščini)
11.00–12.00 Joep Leerssen, urednik projekta Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe: Predstavitev interaktivnega spletišča ERNiE (v angleščini)
12.00–13.00 Okrogla miza in diskusija (moderator Marijan Dović, sodelujejo Joep Leerssen, člani projektne skupine in avtorji slovenskih gesel za ERNiE; v angleščini)

 

Projekt Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (J6-6486; oktober 2014 – september 2017) financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), v njem pa sodeluje enajst raziskovalk in raziskovalcev. Projekt primerjalno preučuje vzorce komemorativnega slavljenja in kanonizacije nacionalnih pesnikov in drugih umetnikov, ki so se po letu 1840 v kontekstu kulturnega nacionalizma kot epidemični val širili po evropski celini. Te vzorce zajema s pomočjo razširjenega koncepta kanonizacije, ki poleg tekstovnih praks (kot so kritična izdaja, eksegeza, apropriacija, indoktrinacija ipd.) obsega tudi ritualne prakse, uporabo reliktov, oblikovanje mreže spomenikov, vlogo šolskih aparatov ipd. Kanonizacijske prakse postavi v kontekst vzpostavljanja novih zamišljenih skupnosti in njihovega (kolektivnega) kulturnega spomina ter na ta način skuša na novo ovrednotiti pomen kontinuiranega slavljenja reprezentativnih izbrancev pri formiranju evropskih narodov – zlasti t. i. manjših, pri katerih je bil poudarek na literaturi in jeziku izrazitejši. Ob izteku projekta bo vodja predstavil temeljne projektne dosežke: kolektivno monografijo Kulturni svetniki in kanonizacija, tematski sklop National Poets and Romantic (Be)Longing (Arcadia, 2017), knjigi National Poets, Cultural Saints (Brill, 2017) in Prešeren po Prešernu (LUD Literatura, 2017) ter dvojezično projektno spletišče »Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope« (http://cultural-saints.zrc-sazu.si), ki bo javno zaživelo prav na ta dan. Pomemben del omenjenega projekta je tudi sodelovanje pri obsežni mednarodni Enciklopediji romantičnega nacionalizma v Evropi, ki jo v okviru platforme SPIN (Study Platform on Interlocking Nationalism) ureja ugledni komparativist in kulturni zgodovinar z Univerze v Amsterdamu Joep Leerssen, eden vodilnih specialistov za evropsko nacionalno misel in kulturni nacionalizem zlasti v obdobju t. i. dolgega devetnajstega stoletja. Pri monumentalnem enciklopedičnem projektu sodeluje več sto specialistov iz več kot petdesetih kulturnih skupnosti vse Evrope – od Armenije do Islandije, od Portugalske do Rusije. Gesla, povezana s slovensko literarno kulturo, so prispevali tudi številni slovenski specialisti. V svoji predstavitvi bo prof. Leerssen na kratko orisal dolgo genezo enciklopedije in nam kompleksni univerzum evropskega romantičnega nacionalizma približal skozi interaktivno spletišče (http://romanticnationalism.net), ki že samo po sebi predstavlja prvovrsten vsebinski intehnološki dosežek sodobne digitalne humanistike ter ponuja mogočna orodja za primerjalno raziskovanje evropskih literarnih kultur in nacionalnih gibanj.