Mednarodno srečanje delovnih skupin pri OZN za eksonime in za toponimsko terminologijo

Datum objave: 10. avgust 2022

Med 31. avgustom in 3. septembrom bo v organizaciji Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU potekalo mednarodno srečanje Delovne skupine za eksonime in Delovne skupine za toponimsko terminologijo, ki delujeta pod okriljem OZN (natančneje: http://ungegn.zrc-sazu.si/). Med člani delovnih skupin so raziskovalci dveh inštitutov ZRC SAZU, in sicer že omenjenega Geografskega ter Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Eksonimi so slovenska poimenovanja za kraje na ozemlju, kjer slovenski jezik ni uradni oziroma manjšinski jezik. Eksonima sta recimo Kelmorajn in Solnograd – za Köln am Rhein in Salzburg, pa tudi Slonokoščena obala za državo, ki se izvorno imenuje Côte d'Ivoire. Ali sta eksonima tudi Celovec in Čikago – prvi sicer poimenuje mesto, ki je od nekdaj bilo tudi slovensko, vendar danes ni več na dvojezičnem območju – pa je že bolj zapleteno vprašanje, ki kaže, kako pomembne so pri takih opredelitvah natančne definicije.

Kar zadeva eksonime, po besedah dr. Matjaža Geršiča, namestnika predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, obstajata dve struji: prva se zavzema za dosledno rabo eksonimov, druga je proti. OZN zagovarja, naj se uporablja uveljavljene, novih pa naj se ne tvori. Področje eksonimov je lahko zelo občutljivo in v praksi dokazuje, da so meje našega jezika meje našega sveta – in to dobesedno.

Še nekaj zanimivosti v zvezi z eksonimi, s katerimi je postregel Geršič: v latvijskem jeziku so vsa nelatvijska zemljepisna imena eksonimi, kar je posledica slovničnih pravil. V Združenem kraljestvu pa ni uradnega jezika, zato je definicija eksonimov problematična, se pa v zadnjem času zavzemajo za povrnitev k izvornim poimenovanjem krajev in držav – tu lahko ponovno navedemo primer Côte d'Ivoire namesto Ivory Coast. Tudi v slovenščini je včasih slišati take pozive, in sicer naj že uveljavljeno poimenovanje Peking zamenja Beijing, kar je imenska oblika, nastala na podlagi pinjina, uradnega kitajskega sistema prečrkovanja v latinico. Za zemljepisno ime, ki ima največ eksonimskih oblik, velja Jeruzalem.

Mednarodnega srečanja Delovne skupine za eksonime in Delovne skupine za toponimsko terminologijo, ki bo potekalo konec avgusta in v začetku septembra v Ljubljani, se bo udeležila dvajseterica delegatov z vsega sveta. Po pričakovanjih bodo sprejeli resolucijo, po kateri so eksonimi del nesnovne kulturne dediščine.