Nova knjiga Matije Ogrina

Datum objave: 22. januar 2020

Matija Ogrin z literarnega inštituta ZRC SAZU je objavil kjnigo Slovensko slovstveno izročilo: drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih. Nova publikacija Celjske Mohorjeve družbe obsega troje delov slovenskega slovstvenega izročila: srednjeveško, protestantsko iz 16. stoletja in baročno iz 17. do 19. stoletja. Vsako besedilo izročila je predstavljeno najprej z osnovnimi podatki o času in po možnosti kraju nastanka, zelo kratko je orisan tudi slovstveni ali kulturni kontekst, ki je pripomogel k njegovemu nastanku. Sledi samo besedilo, podano v prepisu, ki s sestavom sodobnega slovenskega pra­vopisa ponuja besedilo v kolikor moč zvesti historični podobi, z vsemi starinskimi in narečnimi oblikami, prevzetimi bese­dami ipd. Pri vsakem besedilu usmerja bralca kazalka »Več« k dodatnim strokovnim informacijam v komentarjih v drugem delu knjige. V končnem »Besednjaku« pa najdemo slovarsko razlago starih, narečnih, prevzetih in podobnih besed.