Uspešno srečanje delovnih skupin mreže COST BESTPRAC v Tallinnu, Estoniji

Datum objave: 25. marec 2019

COST BESTPRAC  je mreža, ki združuje strokovne delavce z evropskih univerz in drugih raziskovalnih institucij, ki opravljajo administrativne, finančne in pravne naloge za izvajanje ter spodbujanje projektov, financiranih s sredstvi EU.

Od leta 2014 je mreža namenjena izmenjavi izkušenj, pridobivanju novega znanja ter razvoju dobrih praks. Vse to pa prispeva k še bolj učinkovitemu opravljanju administrativnih in strokovno-tehničnih nalog v zvezi z razvojno-raziskovalnimi projekti.

Člani mreže COST BESTPRAC se dvakrat letno srečujejo na skupnem delovnem sestanku; enajstega po vrsti je organizirala Tehnična univerza v Tallinnu v Estoniji, med 11. in 12. marcem 2019. Tokratnega srečanja se je udeležilo več kot 100 predstavnikov iz različnih evropskih držav.

Za vse udeležence sta bili organizirani dve plenarni seji; prvo je vodil Peter Härtwich iz Direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije, in sicer na temo EU Funding&Tenders portal. Portal je nedavno vzpostavila Evropska komisija, vsebuje pa mnoge novosti v primerjavi s prejšnjim Research Participant portalom, namenjenim prijavam in izvedbi projektov v programu Horizon 2020. Na drugi plenarni seji z naslovom “The Art of Writing” je Ellen Schenk iz Erasmus University Medical Center Rotterdam predstavila najpomembnejše vidike pisanja uspešnih predlogov za financiranje. Dodala je še nekaj koristnih nasvetov, kako pripraviti predlog za financiranje, ki bo izstopal iz množice drugih. Posnetki obeh sej so na voljo na Youtube kanalu BESTPRAC.

Poleg omenjenih skupnih sej so se tri delovne skupine (DS1: Administracija, DS2: Finance, DS3: Pravo) sestale na več posebnih sestankih, ki so tudi predstavljali glavnino srečanja mreže COST BESTPRAC.

ZRC SAZU sta v Tallinnu predstavljali Vanda Baloh, namestnica direktorja, članica DS 2 (Finance) ter Martina Jug, vodja splošno pravne službe, članica DS3 (Pravo).

Člani delovne skupine Administracija so razpravljali o naslednjem finančnem okvirju za obdobje 2021-2027 in se seznanili z doslej znanimi podrobnostmi o programih Horizon Europe in Erasmus+. Poleg tega so obravnavali teme, kot so boljše povezovanje z državno upravo, poslovnim svetom in civilno družbo ter razvijanje in krepitev mehkih veščin administratorjev in svetovalcev.

Delovna skupina Finance se je osredotočila na posodobitev Finančnega vodnika za Obzorje 2020 (Financial guide for Horizon 2020) in razvoj orodja pomoči koordinatorjem projektov (Coordinator`s Survival Kit). Oba dokumenta bosta dostopna na spletni strani BESTPRAC in bosta zelo koristna za vse, ki se pripravljajo ali izvajajo projekte Obzorje 2020.

Delovna skupina Pravo je izmenjala izkušnje v zvezi z implementacijo uredbe GDPR na posamičnih univerzah in institucijah, poslušala predstavitev ustanovitve in delovanja spin-off podjetij ter razpravljala o sinergijskih učinkih med programom Horizon 2020 in drugimi projekti, financiranimi z evropskimi sredstvi.

Več informacij o mreži BESTPRAC najdete na www.bestprac.eu.