Zgodovina Slovenije v francoskem jeziku

Datum objave: 07. oktober 2020

Pri založbi Peter Lang International Academic Publishers je izšel francoski prevod zgodovine slovenskega ozemlja z naslovom Un pays au carrefour (Dežela na križišču), ki so jo spisali (tudi) raziskovalci z ZRC SAZU - dr. Oto Luthar (direktor ZRC SAZU), dr. Marjeta Šašel Kos (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), dr. Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU), dr. Martin Pogačar (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU) in dr. Igor Grdina (Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU), pa tudi dr. Peter Štih (predsednik SAZU) in dr. Peter Kos. Za prevod je poskrbel prof. Guy Imart, ki se mu iskreno zahvaljujemo.

Knjiga je v izvirniku izšla v angleščini leta 2008, in sicer pod naslovom The Land Between. Čez pet let je doživela prvi ponatis, leta 2017 pa je izšel še prevod v portugalščino z naslovom A Terra e o seu Entorno.

Na fotografijah spodaj so vse štiri knjige.