Akustemologija zvonenja

podoktorski raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Mojca Kovačič
 • Naslov v izvirniku

  Akustemologija zvonenja

 • Šifra

  Z6-6840

 • Trajanje

  od 01. julij 2014 do 30. junij 2016
 • Project Manager

  dr. Mojca Kovačič

 • Finančni vir

  ARRS


Opis

V projektu problematizira mejo med hrupom in glasbo na podlagi opazovanja dveh parametrov: produkcije zvoka in percepcije zvoka zvonjenja v urbanem prostoru. Meja med zvokom in hrupom se vzpostavlja na ravni fizikalnih, akustičnih in glasbenih lastnosti produkcije zvoka in na ravni družbene konstrukcije estetske percepcije zvoka. Jedro raziskave je vprašanje, zakaj, kdaj in v kakšnih okoliščinah je zvok zvonov sprejemljiv (kot glasba) oziroma nesprejemljiv (kot hrup) ter kakšne pomene predstavlja za posameznika ali skupnost.

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 


Raziskovalna področja
Narodopisje H400