ArcLand – ArchaeoLandscapes Europe

okvirni program
Osnovni Podatki

Opis

Povezovalni projekt ArchaeoLandscapes Europe v okviru programa Kultura 2007–2013 združuje več kot 40 inštitucij različnih držav Evropske unije, ki se ukvarjajo arheološko dediščino. Ta petletni projekt spodbuja vseevropsko sodelovanje za izobraževanje in raziskovanje uporabe zračne fotografije (aerofoto ali letalski posnetki), laserskega opazovanja (lidar) in drugih naprednih tehnik daljinskega opazovanja za proučevanje in dokumentacijo arheološke in kulturne dediščine. ZRC SAZU (Oddelek za daljinsko zaznavanje na IAPŠ) sodeluje na področju prepoznave mikroobjektov površja v lidarskih podatkih ter – skupaj z Univerzo v Ljubljani (Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete) – pri razširjanju uporabe arhivskih aerofoto posnetkov ter identifikaciji dostopnosti virov arhivskih letalskih posnetkov.