CAPACities

aplikativni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Gorska območja se soočajo s številnimi problemi, povezanimi z njihovo prostorsko determiniranostjo: težka dostopnost, slabe prometne povezave, težke razmere za življenje ...
Območje Alp je še posebej izpostavljeno depopulaciji na eni strani in rasti mest na drugi. Tako obsežna območja izgubljajo človeški in gospodarski potencial, ki se zgoščata v malih mestnih središčih ali še pogosteje v večjih mestih na obrobju alpskega prostora.
Da bi zagotovili in ohranili trajnostni gospodarski in demografski razvoj, je treba okrepiti vlogo malih (lokalnih) mestnih središč, jih povezati v delujoč policentrični naselbinski sistem ter zagotoviti večjo prožnost in raznolikost njihovega gospodarstva. Tako bodo obravnavana alpska mesta lahko dosegala cilje Lizbonske strategije in prispevala k dvigu konkurenčnosti celotnega alpskega prostora.


Ključne povezave

Ključne besede
dostopnost
konkurenčnost
Alpe
mala alpska mesta