Družabni pomen delovnih opravil: Kako misliti delo v otroštvu

Osnovni Podatki

Opis

Glavni cilj projekta, ki se osredotoča na raziskovanje, kako so otroštva konstruirana v različnih kulturnih kontekstih ter političnih in družbeno-ekonomskih okoliščinah, je na novo premisliti konceptualizacijo dela, prostega časa in otroštva. Na osnovi empirične raziskave bodo izsledki raziskave predstavili poglobljeno razumevanje o vsakdanjih dejavnostih otrok v kontekstu dela in prostega časa ter analizo, kako se znotraj različnih kulturnih kontekstov (urbano vs. ruralno), političnih in družbeno-ekonomskih okoliščin delo, prosti čas in otroštvo različno konceptualizirajo. Raziskovalni projekt bo prikazal, kako so se konceptualizacije dela in prostega časa v diskurzu o otroštvu spreminjale na Slovenskem skozi različna časovna obdobja, ter analiziral kako so vsakdanja življenja otrok umeščena znotraj trenutnega postsocialističnega neoliberalnega ekonomskega sistema.

Štiri glavna vprašanja, na katera namerava projekt odgovoriti so: 1.) Kako lahko razumevanje spreminjajočih se konceptualizacij dela in prostega časa v diskurzu o otroštvu razkrije specifično produkcijo otroka v zgodovinskem kontekstu (npr. otrok socializma, otrok kot neoliberalni subjekt); 2.) Kako se specifične konceptualizacije dela in prostega časa nanašajo na različna kulturna ozadja (urbano vs. ruralno) in različne politične in družbeno-ekonomske okoliščine, ter kako se te različne konceptualizacije odražajo v vsakdanjem življenju otrok; 3.) Kako lahko raziskava, ki vključuje perspektive otrok o delu in prostem času prispeva k novemu razumevanju strategij, skozi katere otroci ustvarjajo pomene ter širše konceptualizacije dela in prostega časa; 4.) Kako lahko na novo premislimo konceptualizacijo dela, prostega časa in otroštva na podlagi raziskave, ki analizira, kako so otroštva konstruirana v različnih kulturnih kontekstih (urbano vs. ruralno), v različnih političnih in družbeno-ekonomskih okoliščinah, ter hkrati vključuje analizo, kako otroci sami ustvarjajo pomene skozi vsakodnevne dejavnosti, ki vključujejo delo in prosti čas?


Faze projekta

DP1: Projektni menedžment (mesec 1 – 24)

DP2: Zgodovinska perspektiva (mesec 1 -2): raziskava zgodovinske dimenzije spreminjajočih se konceptualizacij dela, prostega časa in otroštva. Kritična diskurzivna analiza podatkov (arhivskih virov, dokumentacije, publikacij in spletnih virov) bo omogočila bolje razumeti kako je bilo delo, prosti čas in otroštvo konceptualizirano v preteklosti ter kako se konceptualizira pod vplivom trenutne neoliberalne globalne ekonomije.

DP3: Perspektive staršev in starih staršev (mesec 3 -5): polstrukturirani intervjuji s starši, in kadar bo to mogoče, tudi s starimi starši.

DP4: Perspektive otrok (mesec 6 – 12): participativne vizualne metode in opazovanje s soudeležbo z otroki.

DP5: Sinteza izsledkov raziskave in teoretizacija (mesec 11 – 24): analiza empiričnih izsledkov raziskave, pregled literature, sinteza raziskovalnih izsledkov in izdelava teoretičnega okvirja, ki bo ponudil bolj celostno razumevanje vsakdanjih dejavnosti otrok ter bo vključeval tako perspektive otrok kot odraslih, pa tudi analizo kulturnega ozadja ter političnih in družbeno-ekonomskih okoliščin, ki vplivajo na konceptualizacijo dela, prostega časa in otroštva.

DP6: Diseminacija (mesec 13 - 24): Diseminacija vključuje gostujoča predavanja, seminarje, udeležbo na mednarodnih konferencah ter pisanje izvirnih znanstvenih člankov. Poleg tega vključuje sporočanje rezultatov raziskav širši javnosti s skupno fotografsko raziskavo, pisanjem za dnevne časopise in starševske revije ter zapiskov na blogu.


Rezultati

2019: Otroštvo nekoč in danes. Pogled: oglasna priloga za starše, sep. 2019, str. 34-35. otrostvo_nekoc_in_danes.pdf

2020. From educational work to companionship: Juxtaposing adults’ and children’s perspectives on work and play in early childhood. Childhood. doi: 10.1177/0907568220947137

2020. "Nisem pogrešal vrtca, pogrešal sem prijatelje". Pogled: oglasna priloga za starše. sep. 2020, str. 16-17. (soavtorica Močnik Vogelnik, Teja) pogled_2020_september_rastemo.pdf

2020. "Koronazmagovalci znanja" : pouk na daljavo in nove oblike discipliniranja. Alternator : misliti znanost. 1. okt. 2020.

2020. Drobtinice prostega časa: prosti čas otrok med produkcijo in potrošništvom. Etnolog: 30 = 81: 15-28.
https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_30_turk_drobtinice.pdf

2021. O igri in delu: antropologija zgodnjega otroštva. Ljubljana: Založba ZRC. (Ethnologica – Dissertationes; 7). DOI: https://doi.org/10.3986/9789610505181

2021. Fotografska razstava Kaj delo je – in kaj ne? Premislek o (ne)delu v vsakdanjem življenju z vidika otrok in mladostnikov, je na ogled v atriju ZRC med 19.5. in 8.6.2021.


Glavni del razstave predstavljajo fotografije, ki so jih v namene podoktorskega raziskovalnega projekta dr. Barbare Turk Niskač posneli osnovnošolski otroci, ter izseki iz intervjujev ob fotografijah. Poleg fotografij osnovnošolcev, so v sodelovanju s Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo predstavljene tudi fotografije, ki so jih posneli dijaki 4. letnika, v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in Muzejem novejše zgodovine pa so predstavljene tudi arhivske fotografije, ki prikazujejo delo v preteklih obdobjih. Te fotografije predstavljajo raznolike in večplastne pomene, ki jih lahko pripisujemo delu v različnih zgodovinskih, geografskih, družbenih in političnoekonomskih okoliščinah.