Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA

bilateralni projekt
Osnovni Podatki

Opis

V izgradnji.


Raziskovalna področja
Narodopisje H400