Kartiranje posledic naravnih nesreč (poplave septembra 2010 itd.)

raziskava
Osnovni Podatki

Opis

Mednarodni program Vesolje in velike nesreče (dalje: Program) združuje največje vesoljske agencije in največje satelitske sisteme, ki v primeru velike naravne ali človeško-pogojene nesreče opazujejo (snemajo) prizadeto območje, na voljo pa dajo tudi arhivske posnetke tik pred nesrečo. Program aktivira lokalni partner – v Sloveniji je to Uprava RS za zaščito in reševanje – obdelava podatkov se vrši na lokalnem nivoju. Pri vseh treh dosednjih slovenskih aktivacijah Programa – Slovenija je sploh prva aktivirala Program takoj po njegovi vzpostavitvi jeseni 2000  – je kot lokalni partner sodeloval Oddelek za daljinsko zaznavanje pri IAPŠ, ki je opravil kartiranje prizadetih območij in nekatere naknadne analize.

Dosedanje aktivacije Programa iz Slovenije: