Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Projekt je zasnovan kot etnografska raziskava mladih, ekonomije in etike v sodobni Sloveniji. Raziskava v analizo postavi mladega podjetnika, ki ga obravnava kot zgodovinski subjekt v specifičnih sodobnih (nad)nacionalnih družbenih, sistemskih, ekonomskih, medijsko-mnenjskih in etičnih okvirih ter kot ustvarjalca mladinske kulture s pripadajočo etično naravnanostjo. Do pred kratkim (samo)pripis »mladi podjetnik« v Sloveniji ni bil v rabi, danes pa je široko prisoten v javnem in strokovnem diskurzu, s to kategorijo pa se identificira vse več mladih, ki skupaj in s pomočjo medijev tvorijo lastno družbeno-kulturno prepoznavnost. Mlade podjetnike razumemo kot etične osebe, zato raziskava obravnava procese osebnega (samo)oblikovanja in dejavnike, ki posameznike usmerjajo v podjetniško delovanje in ki oblikujejo njihovo domnevno lastno kulturo z učinki na širšo slovensko družbo. Med omenjenimi dejavniki so izobraževanje na različnih ravneh, množični in družbeni mediji ter novonastale institucije in prostori za spodbujanje podjetništva, ki so danes prisotni v vseh slovenskih regijah. V historični perspektivi pa je med vplivnimi dejavniki nedavna ekonomska in moralna kriza, katere del je bila brezposelnost mladih, ki pa je spodbudila razmišljanja in ukrepe za njihovo podjetništvo. Ta pojav raziskava obravnava v tradiciji etnološkega preučevanja preživetvenih strategij in praks.


Faze projekta

Priprave (1.–6. mesec): Seznanitev s predhodnimi raziskavami v Sloveniji in po svetu. Pregled podpornega okolja mladinskega podjetništva (mediji, šolstvo, državne institucije itd.). Na vsaka dva meseca se bo projektna skupina sestajala na bralnih seminarjih, na katerih bodo člani razpravljali o prebrani literaturi, osvojene koncepte in spoznanja pa povezovali z lastnim raziskovanjem.

Terenska raziskava in diskurzivna analiza (7.–26. mesec): Terensko delo v različnih krajih, in sicer v Ljubljani in Mariboru ter izbranih manjših slovenskih krajih (dr. Kozorog, dr. Simonič, dr. Kravanja, Ličen). Terensko delo v osnovnih in srednjih šolah (dr. Poljak Istenič). Diskurzivna analiza strokovnih, akademskih in medijskih objav o mladem podjetniku ter analiza spola (dr. Bajuk Senčar). Historična primerjava novonastalih in starejših gradiv (dr. Fikfak). Povezovanje z univerzitetnimi inkubatorji ter ustvarjanje poti za pretok znanja in diseminacijo rezultatov (dr. Podjed). Na Univerzi v Ljubljani bo vzporedno potekalo študentsko raziskovanje (dr. Kozorog, dr. Kravanja, dr. Simonič). Sredi projekta načrtujemo skupno delavnico raziskovalcev in raziskovanih podjetnikov, ki bo omogočila transparentno primerjavo podjetnikov, njihovih metod in ciljev ter okolij, kjer delujejo.

Diseminacija in popularizacija (27.–36. mesec): V začetku tretje faze načrtujemo mednarodni seminar z vabljenimi raziskovalci iz tujine. Zaključevanje terenskih raziskav. Dokončanje znanstvenih objav za tisk. Udeležba na konferencah in simpozijih. Sodelovanje z znanstveniki z drugih področij, mediji in nosilci politik zaradi diseminacije rezultatov zunaj etnologije in znanosti.


Rezultati

Miha Kozorog je v času pisanja projekta objavil članek z naslovom The Ecosystem Ideal and Local Neoliberalism of the Young Entrepreneur: The Millennialsʼ Entrepreneurial Environment in Slovenia (Etnološka tribina 48: 259-280), ki neposredno zadeva obravnavano tematiko. Beri

KOZOROG, Miha (2019): Trije časi podjetništva mladih v Sloveniji. (Glasnik SED 59 (2): 19-32). Beri: kozorog_trije_casi_podjetnistva_mladih_v_sloveniji.pdf

PODJED, Dan (2019): Snovanje prihodnosti antropologije. (Etnolog 29/80: 15-33). Beri.

 

Miha Kozorog je v času epidemije Covid-19 s študenti etnologije in kulturne antropologije raziskoval modalnosti čakanja - študentske refleksije časa v samoizolaciji si lahko preberite:

 1. Študentski dnevnik
 2. Virus, kolona in potica
 3. Sprehod
 4. Karantenizem
 5. Zakaj čakam, ko pogrešam
 6. Druženje
 7. Nedelja popoldne
 8. Med svobodo in občutkom krivde
 9. Začetek novega ali starega življenja?
 10. Med Metelkovo in Orto Barom
 11. Vzdrževanje pozitivnega pogleda
 12. Med jezo in nirvano
 13. Čakanje na odgovor

 

Mladost v duhu kapitalizma danes (znanstveni simpozij, 12. 11. 2020)
Knjižica povzetkov:
mladost_v_duhu_kapitalizma_danes_knjizica_povzetkov.pdf
 
Rezultat sodelovanja s študenti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL:
Benak Cvijanović, Vanessa in Rene Dopler (2020): Podjetništvo v šolskih klopeh: etnografija spodbujanja podjetniške kreativnosti na šoli v Novem
mestu. (Glasnik SED 60 (2): 30-41.) Beri: benak-dopler_podjetniki_v_solskih_klopeh.pdf
 
Coming of Age as Entrepreneurs: Biopolitics and Ethics of Youth in Modern-Day Economies (panel na mednarodni konferenci IUAES 2020) - opis,                            iuaes_2021_book-of-abstracts.pdf

Ključne besede
Slovenija
spodbujeni optimizem
negotovost
upanje
prihodnost
podjetništvo
preživetvene prakse
ekonomija
oseba
etika in morala
mladiRaziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220