Projekt PINE (Predicting Impacts on Natural Ecotones 2002-2005)

raziskovanje
Osnovni Podatki

Opis

V okviru projekta PINE smo analizirali razvoj nekdanjega okolja v bližini gozdne meje v Alpah in Skandinaviji. Zanimalo nas je, kakšne so bile spremembe vegetacije v teh občutljivih ekotonih v preteklosti (zadnjih 300 let) in kako bodo vse močnejše klimatske spremembe in človekova dejavnost (gozdarstvo, turizem, poljedelstvo) vplivali na razvoj tega področja v prihodnosti. Uporabljene so bile sledeče raziskovalne metode: dendrokronološke raziskave, študij letne rasti in kambijske aktivnosti dreves, pelodna analiza ter merjenje koncentracije stabilnega ogljikovega izotopa v šoti in lesu.


Vrtanje drevesa.


Šijec, palinološko vzorčenje

Palinološke raziskave so potekale na visokem barju Šijec (Pokljuka). Visoka barja so zaradi hitre rasti šote in dobre ohranjenosti peloda primerna za zelo podrobno analizo pelodnega zapisa.


Šijec, šotišče

Rezultati palinološke raziskave so pokazali, da je bila pokrajina najbolj odprta, vpliv poljedelstva in živinoreje pa najmočnejši okrog leta 1900. To je v soglasju z rezultati analize izrabe tal (Petek 2004). Na pelodnem diagramu so lepo vidne tudi spremembe v sestavi gozda in porast peloda smreke, značilen za leta, ko je smreka cvetela. Rezultati raziskave seveda odpirajo številna vprašanja: So bile spremembe vegetacije na Pokljuki enake kot drugje v Alpah in Skandinaviji in lahko govorimo o globalnih spremembah okolja? Katere spremembe so bile lokalne (omejene samo na Pokljuko) in zakaj? Kaj izzove cvetenje smreke? Ali globalno segrevanje ozračja vpliva na sestavo gozda in pelodno produkcijo? Kakšne bodo možnosti za gospodarsko izrabo prostora v prihodnosti? Na nekatera od teh vprašanja bomo odgovorili s pomočjo primerjave pelodnega zapisa z rezultati drugih raziskav, ki so potekale v okviru projekta PINE. Objave vseh rezultatov raziskave so še v pripravi.


Udeleženci posveta.


Rezultati

GOSLAR, Tomasz, VAN DER KNAAP, W. O., HICKS, Sheila, ANDRIČ, Maja, CZERNIK, Justina, GOSLAR, Ewa, RÄSÄNEN, Satu, HYÖTYLÄ, Heidi,&nbspRadiocarbon Dating of Modern Peat Profiles: Pre- and Post-Bomb 14C Variations in the Construction of Age-Depth Models. Radiocarbon 47(1), 2005, str. 115-134

P. Sjögren, W. O. van der Knaap, J. F. N. Leeuwen, M. Andrič and A. Grünig. 2007. The occurrence of an upper decomposed peat layer, or 'kultureller Trockenhorizont', in the Alps and Jura Mountains.&nbsp, Mires and Peat 2: 1-14

 


Pokljuka, Šijec.