Rastoča baza pravorečnih težav

postdoctoral research project
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Tanja Mirtič
 • Šifra

  Z6–1890

 • Trajanje

  od 01. julij 2019 do 30. junij 2021
 • Finančni vir

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
  Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Opis

Projekt si za cilj postavlja osnovanje rastoče baze pravorečnih težav sodobnega slovenskega knjižnega jezika in oblikovanje njenega prvega dela, tj. zbirke, ki bo obravnavala naglasnomestno problematiko sodobnega knjižnega jezika. Gre za prvi celostni sistematični sinhroni opis naglaševanja v sodobni knjižni slovenščini, ki bo pomembno razširil védenje o naglasnomestni dinamiki sodobnega knjižnega jezika. Delovni proces bo večplasten in metodološko raznovrsten, pri čemer si za cilj postavljamo realen opis naglasnomestne problematike.


Faze projekta

Delo bo potekalo predvidoma v šestih delovnih sklopih. V prvem delovnem sklopu se bomo osredinili na izdelavo podatkovne baze naglasnomestnih težav govorjenega knjižnega jezika. V drugem delovnem sklopu bomo v bazo vnesli vse enote, pri katerih bo na podlagi kritične evalvacije doslejšnjih raziskav govorjenega knjižnega jezika prepoznana naglasnomestna problematika. V tretjem delovnem sklopu bomo nagovorili jezikovne uporabnike, ki se poklicno posvečajo govornemu izobraževanju, s čimer bomo skušali dobiti dodaten vpogled v naglasnomestne problemske sklope. V četrtem delovnem sklopu se bomo posvetili anketiranju, s katerim bomo pridobili podatke o aktualnem naglaševanju uporabnikov slovenščine in obenem skušali ugotoviti nekatera splošnoveljavna jezikovna dejstva sodobne jezikovne prakse. V petem delovnem sklopu bomo zbrane podatke kritično ovrednotili, analizirali, interpretirali in jih vnesli v bazo pravorečnih težav. V šestem delovnem sklopu pa se bomo posvetili pripravi zbirke naglasnomestnih težav slovenskega govorjenega knjižnega jezika. Z analizo in interpretacijo že obstoječih raziskav, usmerjenimi poizvedbami med jezikovnimi uporabniki, ki se poklicno ukvarjajo z govorjenim knjižnim jezikom, anketnimi raziskavami in množičenjem bomo torej identificirali naglasnomestne problemske sklope, ugotavljali potrebe jezikovne skupnosti in kolektivni jezikovni čut govorcev slovenskega jezika. Iz pridobljenih podatkov, ki jih bomo natančno analizirali, ovrednotili in interpretirali, bomo skušali izluščiti pravila sodobnega slovenskega naglaševanja.